Hur mycket bistånd är 20 miljarder?
Alternativ B räknas som huvudprognos. Enligt den svenska modellen för avräkningar skulle det innebära att 20 miljarder kronor (50 procnet av biståndet) skulle stanna i Sverige för att täcka kostnader för flyktingmottagande.
➡️
För varje person som söker asyl i Sverige minskas biståndet med över 100.000 kronor. Det sker per automatik och så gjorts de senaste 10 åren, innan dess låg summan på cirka 50.000 kr. Detta kallas ”avräkning” eftersom vi valt att räkna kostnader för flyktingmottagande för bistånd. I oktober 2015 uppdaterade migrationsverket sin prognos för 2016 till tre olika beräkningsalternativ:
A: 170 000 varav 33 000 ensamkommande barn   B: 135 000 varav 24 000 ensamkommande barn C: 100 000 varav 16 000 ensamkommande barn
Det är mer än allt bistånd Namibia någonsin fått
19  mdr kr
Avräkningar från biståndet enligt migrationsverkets huvudprognos 2016. (Om riksdagen inte ändrar nuvarande modell)
Allt bistånd Namibia mottagit sedan 1960. (Obs, från alla länder alltså)
Hur mycket är 21 miljarder?
>
21 mdr kr
3,5%
I budgeten för 2016 minskade regeringen biståndet med 8 miljarder (19%) för att bekosta flyktingmottagande i Sverige. Det är MER än alla andra länder tar. Snittet för de övriga länderna är 3-4% Enligt migrationsverkets nya prognos, skulle avräkningarna bli 21-25 miljarder - om regeringen inte ändrar den nuvarande modellen för avräknignar.  Hur mycket är 21 miljarder i biståndssammanhang?
8 mdr kr
Hur lite är 21 MDR?
Snittet i OECD
Enligt Migrationsverkets huvudprognos
Enligt budget
Det är mer än Hela Sverige Skramlar samlade in
=
525 st. Hela Sverige Skramlar-galor (Lika lyckade som den i Globen 29/9 2015)
Två tredjedelar av UNICEFs årliga globala budget. (Till bland annat hälsa, utbildning, vatten, sanitet och hygien, skydd mot våld och övergrepp samt kampen mot hiv/aids för barn runt om i världen)
Det är två tredjedelar av hela UNICEFs globala årsbudget
TILLBAKA
Vad mer kan 21 miljarder ge? [ maila oss ]
Nio gånger mer än vad svenskarna skänkte till de tio största hjälporganisationerna 2014
Miljoner
2,3 mdr kr
RadiohjälpenWWFPLANGreenpeaceSv KyrkanRöda korsetSOS-BarnbyarRädda barnenLäkare utan gränserUNICEF
Det är mycket mer än alla svenskar skänker till insamlingar.
Ban
11,4 mdr kr
KON
SOM
Det är mer än allt bistånd direkt till fattiga länder
Raw
Irak
MOÇ
KEN
Nästan dubbelt så mycket som Sveriges bistånd till alla länder 2014.
Syr
S. Sud
Zam
PAL
AFG
Kam
Tan
Hur lite är 21 miljarder?
Enligt migrationsverkets nya huvudprognos för 2016 skulle 21 miljarder tas från biståndet för att betala ökade kostnader för flyktingmottagning. Är det omöjligt att hitta en sådan summa någon annanstans? 
Hur mycket är 21 MDR?
NUON 89 MDR
Storbankernas vinst 2014 - 81 mdr
Deras utdelning51 MDR
Ungefär lika mycket som subventionen till hushållstjänster
20 mdr kr
ROT och RUT-avdrag under 2014
<
30 mdr kr
Ränteavdrag på bolån
Mindre än subvention till era bolån
Vad mer har kostat 21 miljarder? [ maila oss ]