Sida adm.
Översikt
3
Stega framåt med [SPACE] tangenten.
1
Avräkningar
Östeuropa
Vart tar biståndet vägen?
2
4
För enkelhetens skull, tänk dig att Sveriges bistånd är 100 kronor. Var tar de pengarna vägen?
AVRÄKNIGNAR: Innan vi betalar ut någonting drar vi av kostnader som vi redan betalat men räknar som bistånd.  För 2015 var det rekordhöga 28 kronor.
72:-
För enkelhetens skull, tänk dig att Sveriges bistånd är 100 kronor. Var tar de pengarna vägen?
Av dessa står flyktingmottagande i Sverige för det mesta. Kvar är 72 kronor.
EU-bistånd: 4:-
Flyktingmottagande i Sverige: 22:-
UD mm. 2:-
Sida 3:-
KOSTNADER FÖR SIDA: Men innan pengar lämnar landet, behöver Sida 3 kronor, mest till personal som ska se till att biståndet hamnar på rätt ställe och gör mest nytta.
69:-
Kvar är 69 kronor.
Öst- Europa 3:-
66:-
ÖSTEUROPA: Sedan några år har vi gjort ett avdrag till, innan vi genom Sida och UD förmedlar biståndet. 3 kronor går till reformarbete i Östeuropa. Det har inte klassats som ”biståndsverksamhet” utan legat som en egen budgetpost särskiljd från det övriga biståndet. 
Kvar är 66 kronor.
Biståndsverksamhet genom Sida och UD 66:-
VISA GRAF
TVÅ TREDJEDELAR KVAR: Att bara 66 procent av biståndet lämnar landet för biståndsverksamhet (69 om man räknar med Östeuropa) är ovanligt lågt.
DÖLJ GRAF