Varför vill ingen se att brottsligheten minskar?

Jag har hela (läs: hela) sommaren diskuterat brottsutvecklingen i Sverige, med väldigt många. Så gott som ingen (läs: ingen) verkar ens vilja ta till sig grundläggande statistik eller forskarnas analyser. Jag kommer här outa flera debattörer, ibland som okunniga, ibland som alltför dogmatiska, ibland bara ovilliga att lyssna. Det är inte för att smutskasta dessa så mycket som att visa på hur utbrett det är. Här kommer dels en redogörelse för statistiken och dels en rad debattörers kringelkrokar för att slippa förstå.

Vi börjar med en sammanfattning:

 • Allt färre dör av grovt våld. Förra året dödades 87 personer. Det är historiskt sett lågt.
 • Sedan 70-talet har runt 100 personer om året dödats. 2012 var rekordlågt (68 st).
 • De senaste åren är den tryggaste perioden någonsin i Sverige.
 • Omkring 20 personer dödas med skjutvapen per år, 40 med kniv. Detta ökar inte.
 • Allt färre misshandlas eller drabbas av övrigt våld.
 • Andelen som utsätts för hot och trakasserier ökar inte.
 • Personrån har minskat något sedan 2011, ligger annars stabilt sedan 2005.
 • Sexualbrotten ökade 2013 men har i övrigt legat still sedan 2005.

Skärmavbild 2015-08-12 kl. 23.38.35

Grafen visar andelen (i procent) som enligt BRÅ:s årliga undersökning uppger att de drabbats av olika brott under året. Totalt sett uppger 11-13 procent att de utsatts för något brott mot sin person under året.

Samtliga brott visar en stabil eller minskande trend utom bedrägeri som tycks öka. Brottsofferundersökningar är som regel betydligt mer pålitliga för att bedöma den verkliga brottsligheten än till exempel antal anmälningar som polisen upprättar. Tillsammans med andra datakällor, (som ex. SCB:s undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), sjukvårdens data om vårdade pga våld) visar de att brottsligheten inte skenar på det sätt som den allmänna debatten ibland ger sken av. Tvärtom är sannolikt de senaste 7-8 åren på många sätt de tryggaste som Sverige har upplevt.

Detta stämmer uppenbarligen väldigt dåligt med den uppfattning som många människor har fått av brottsutvecklingen. Genom rapporter av dagliga våldshändelser skapas en bild av att brottsligheten ökar, ja till och med exploderar. Uppfattningen att våldet ökar i samhället har dock alltid varit stor. Och faktum är att den trots allt minskar något.

Skärmavbild 2015-08-12 kl. 23.43.14

Att brottsligheten ökar är dessutom en tes som drivs med politiska förtecken. Tydligast är den främlingsfientliga vinkeln. Jag har aldrig fått så mycket mothugg som jag fått från SD-håll kring detta. Men även från liberala ledarskribenter (som SvD och Sydsvenskan) liksom av socialdemokratiska debattörer. Många bloggar som resonerar om brottslighet och invandring brukar också driva denna tes (se tex aktuell: 6mannen)

Låt oss ta område för område.


Ökar det dödliga våldet:

Nej det gör det inte. Detta vet vi ganska väl, här är mörkertalet litet och vi har olika källor att stödja oss på. Delvis finns polisens data över konstaterade fall av dödligt våld, dels finns socialstyrelsens register över dödsorsaker.

Antalet dödade har legat runt eller strax över 100 per år sedan 1970-talet och har till och minskat något på senare år. 2012 var det lägsta antalet någonsin (68 personer).

Skärmavbild 2015-08-12 kl. 12.30.31

Att anmälda fall av dödligt våld ökar, trots att inte fler personer faktiskt dött förklaras bland annat av att allt större andel av anmälningar visar sig vara något annat, självmord, olyckor, överdos. Men också av ändrade rutiner för ärendehantering hos polisen.

De två topparna 2010 och 2014 visar orimligheten att tolka anmälda brott som faktiskt brottslighet. 2010 bestod tex 74 av de anmälda “morden” av en läkare i Kalmar som anmäldes för 74 mord/dråp (för misstänkt dödshjälp) något som efter utredning ansågs som ogrundat. 2014 öppnade polisen en mängd cold case fall som registrerades som nya mordfall.

Detta har dock inte hindrat debattörer från att använda dessa siffror som indikatorer på ett ökande våld (se tex Elisabeth Höglund 2010 och 2011).

Jag kan inte vara mer tydlig på den här punkten: det dödliga våldet ökar inte.


Ökar misshandel och grovt våld (som inte är dödligt):

Nej, det gör det inte heller. Enligt samtliga tre stora undersökningar har utsattheten för våld minskat, dvs. allt färre svarar ja på frågan om de utsatts för våld de senaste året. Mellan 2 och 3 procent svarade 2013 att de blivit utsatta.Skärmavbild 2015-08-12 kl. 15.45.26

Om våldet skulle ha ökat så mycket som det i bland framgår av debatten skulle naturligtvis det märkas i brottsofferundersökningar. Dessa är mer pålitliga för den som vill förstå hur den verkliga brottsligheten ser ut.

Dessutom bekräftas bilden av siffror från socialstyrelsen som visar hur många som vårdats på sjukhus på grund av våld. Siffrorna har legat ganska stabilt runt 2500 per år sedan 90-talet och möjligen minskat något de senaste åren.Skärmavbild 2015-08-12 kl. 15.45.39

Skadade av skjutningarna har stigit något sedan 2009 och ligger nu på runt 50 per år, däremot har knivdåden minskat till cirka 200 per år. Men med allt färre som utsatts för våld och med allt färre vårdas på sjukhus pga våld är det osannolikt att våldet faktiskt har ökat. Frågan man annars måste ställa sig är “var har i så fall alla döda och skadade tagit vägen?”

Även här har dock anmälningarna om misshandel ökat för varje år (med undantag för 2011-2012). Detta tros dock inte spegla en ökning av det faktiska våldet.

Skärmavbild 2015-08-13 kl. 00.05.26

Jag säger det igen – för detta är den springande punkten – att anmälningarna ökar är inte det samma som att våldet ökar. Trenden med minskade våld är dessutom inget svenskt fenomen, samma sak ser vi tex i de övriga nordiska länderna.


Ökar antalet våldtäkter?

Troligen inte, men väldigt oklart. Det sexuella våldet är betydligt svårare att mäta än tex misshandel, rån och övrigt våld. Framför allt för att de flesta sexualbrott aldrig kommer till polisen eller samhällets kännedom. Baserat på BRÅ:s nationella trygghets undersökning NTU, uppskattar BRÅ att det begås nästan 400.000 sexuella övergrepp per år, varav cirka hälften uppskattas vara av grövre art, motsvarande våldtäkt eller försök till våldtäkt eller sexuellt tvång. Det är en ökning mot 2013, men enligt BRÅ är det för tidigt att avgöra om det är fråga om ett trendbrott. Innan dess har trenden troligen legat relativa stilla under lång tid.

Skärmavbild 2015-08-12 kl. 17.08.33Precis som med våldet har anmälningarna ökat kraftigt de senaste årtiondena, men även här gör BRÅ bedömningen att det inte speglar en verklig ökning av brotten. Detta eftersom ökningen inte avspeglas i undersökningarna över hur många som drabbats av sexuellt våld.

Skärmavbild 2015-08-12 kl. 17.04.33

Det är bara cirka 12 procent av sexualbrotten som anmäls till polisen och denna typ av brott kan vara känsliga att uppskatta även i brottsoffersundersökningar. Det gör att osäkerheten är stor om den verkliga brottsligheten.

Obs! Sverige har inte flest våldtäkter i världen. En något märklig och smått komisk diskussion har uppkommit om ett påstående om att Sverige skulle ha flest våldtäkter per invånare i hela världen. Det grundar sig i en lista över anmälda våldtäkter per 100.000 invånare som FN-organet UNOCD sammanställer varje år. Där ligger Sverige oftast tvåa. Men igen, det handlar om anmälda våldtäkter. Det går inte
att jämföra mellan länder, dels för att anmälsningsfrekvensen är annorlunda dels för att Sveriges definition av våldtäkt är mycket bredare än de flesta länders.

Skärmavbild 2015-08-13 kl. 02.03.38Dessutom uppstod ett logisk tankevurpa när jag frågade om varför Sverige skulle vara the “rape capital of the world”.

 


Att gå på magkänsla

Att mord och misshandel minskar stämmer dåligt med mångas världsbild. Nyheter om skjutningar och sprängningar och sanslösa mord skapar lätt en motsatt bild. Det är förståeligt. Men att medvetet välja att inte tro på statistiken för att den inte passar sin egen bild kan knappast leda till något bra.

Här är några utdrag ur sommarens diskussioner:

Skärmavbild 2015-08-12 kl. 12.58.26 Skärmavbild 2015-08-12 kl. 12.49.32 Skärmavbild 2015-08-12 kl. 12.48.47 Skärmavbild 2015-08-12 kl. 15.07.48
Skärmavbild 2015-08-12 kl. 15.38.24Skärmavbild 2015-08-12 kl. 14.54.36 Skärmavbild 2015-08-12 kl. 14.53.43 Skärmavbild 2015-08-12 kl. 14.51.33

Jag har som sagt försökt diskutera brottsutvecklingen i olika sammanhang under sommaren. Med seriösa debattörer och tunga krönikörer som Sanna Rayman (svd) Mats Skogkär (Sydsvenskan), Lotta Gröning (Expressen), Carina Hägg (s) och Staffan Danielsson (c). Med mindre seriösa skribenter som Ingrid Carlqvist (Dispatch International) och Björn Nordström (Avpixlat) med en lång rad SD-sympatisörer på twitter med flera, jag uppskattar 30-50 personer.

Reaktionerna jag mötte förvånade mig. Jag har i 15 års tid, bla. genom FN och Hans Roslings stiftelse Gapminder försökt förmedla bilden av framsteg på det globala planet. Även där har många ibland ifrågasatt statistiken, när deras egen världsbild krockade.

Men aldrig har jag mötts av så häftiga reaktioner och total motvilja att ens titta på offentlig data som visar på en utveckling som överraskar.

Av alla jag diskuterat med är det bara två personer som varit intresserade av vad statistiken faktiskt visar och varit villiga att i alla fall ifrågasätta sin egen världsbild. Jag har blivit kallad våldtäktsälskande, kvinnohatande, idiot, avskum och avskyvärd. Jag har blivit beskylld för att vara naiv, ha flera dolda agendor, gå i elitens ledband i en stor konspiration som går ut på att hålla folk passiva samtidigt som de vill islamisera landet.

Uppslutningen bakom myten om det sönderfallande Sverige är bredare än något jag tidigare sett. Se till exempel kommentarerna till några av den senaste tidens världsfrånvända inlägg (återigen: Elisabeth Höglund). Det främlingsfientliga stödet debattörer som Höglund får med sig är massivt. Och oerhört oroväckande.

188 Responses to Varför vill ingen se att brottsligheten minskar?

 1. Jan Söderman says:

  Faktaresistans kallas det när man hävdar att våldet ökar fast alla siffror pekar på motsatsen.
  Intressant mänskligt fenomen detta att man inte kan ta till sig fakta som står stick i stäv mot vad ens egna snäva bild av verkligheten säger en.

 2. Martin Eriksson says:

  Hej Staffan.
  Är du sugen på att uppdatera din studie med de senaste uppdateringarna från BRÅ och NTU?
  Eller slipar du på bortförklaringar till kraftiga ökningar i utsatthet och dödligt våld?

 3. Mandaroza75 says:

  Tyvärr måste jag bemöta denna (icke förtroendeingivande) analys av läget.
  Jag tycker att det var intressant läsning och jag har även tagit del av BRÅ:s statistik. Som brottsutsatt kvinna, samt nationalekonom, det går inte att dra de slutsatser du gör utifrån den informationen du har presenterat här. Om individer som du sitter och dementerar trygghet i SE med stöd från ovan siffror och mellantexter, då är det att mörka verkligheten. Kliv ut ur dimman.

 4. Gunnar Fasten says:

  Kan detta vara EN anledning till dina låtsas siffror? Och berätta gärna varför farbror Blå går på knäna?

  “Just nu ligger omkring 6 000 outredda misstänkta brott från i år lagda på hög i polisområde sydöstra Götaland, 400 av dessa gäller grova brott som våldtäkter, mord och mordförsök.”

  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/polisfacket-situationen-ar-extremt-allvarlig?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20161027%3Apolisfacket-situationen-ar-extremt-allvarlig%3Anyh

 5. Staffan Landin är en (nyttig) idiot says:

  Ja, brottsligheten har säkert minskat när det gäller fortkörning och hembränning.
  Det är säkert du som har tutat i Magnus Betnér också. https://www.youtube.com/watch?v=u3JNBLlJEtw

  • staffan says:

   Hej Staffan Landin är en (nyttig) idiot. Du har rätt i att hembränniingen nog minskar. Fortkörningen vet jag inte, det låter tveksamt. Det jag skriver om är att allt färre utsätts för rån, hot, misshandel och dödligt våld.

 6. Yvonne Eriksson says:

  HUR kan du säga att Sverige aldrig varit så tryggt, tycker du det verkar tryggt när våra unga tjejer inte kan gå på olika evenemang offentligt utan att bli antastade? Det har ökat explosions artat?!! Finns det med i din kalkyl eller räknas det i dina ögon inte som brott?

 7. Ann-Britt Tjernqvist says:

  Hej, undrar över hur statistiken de senaste tre åren ser ut? Det är ju tiden närmast nu som är aktuell.
  Eller är detta det närmaste nutid man kan komma med sammanställd statistik?
  Mvh Ann-Britt Tjernqvist

  • Peter says:

   Ja det är något som vilken åsna som helst fattar att våldet ökar, och att BRÅ mörkar sanningen.
   Den sista riktiga studien om våldtäkter gjordes 2005 och sanningen var för jobbig att invandrarna
   är kraftigt överrepresenterade och vänstern får skörbjugg över att ständigt hitta patetiska ursäkter för att
   bortförklara denna överrepresentation så därför görs inga fler studier.
   Men våra grannländer är inte så mjäkiga som Sverige och där görs studier och det visar samma resultat
   idag att invandrarna är överrepresenterade i våldtäkter och det kraftigt. Speciellt från MENA länderna och Afrika. Att det sitter en SD hatare på BRÅ som ska basunera ut BRÅs resultat är ju oxå häpnadsväckande och gör ju sanningen ännu mer frånvarande. Tyvärr vill ju inte vänster folk fatta fakta utan jagar vidare efter floskler och annat hitte på som dom kan vinkla vidare.

 8. Fakta ökat dödligt våld ökade med 26 procent 2015….

 9. Thomas A says:

  Om vi ignorerar anmälningsfrekvens, benägenhet osv, så visar ju statistiken tydligt iaf att antalet överfallsvåldtäkter har ökat markant (för mycket även om vi antar att ökningen av anmälningar beror på ökad anmälningsbenägenhet). Om nu överfallsvåldtäkter ökat med mer än 8 gånger p g a ökad anmälningsbenägenhet, så borde väl andra sorters våldtäkter också ha ökat med 8 gånger? Eller gör du antagandet att folk bara är mer anmälningsbenägna när det gäller överfallsvåldtäkter? (Detta trots allt sådana påståenden att sådana brott existerar samt uppmuntringar till anmälan.)

  Vi ser överallt i statistiken ökning på den sortens våld människor är rädda för, vare sig det är mordförsök, grov misshandel eller våldtäkt.

  Men statistik är som sagt statistik, jag tror inte någon undersökning som beror på självrapportering är pålitlig. Det jag däremot vet är att äldre beskriver ett helt annat och tryggare Sverige än det som existerar idag.

  • Jonas says:

   Ja två frågor…

   Har du läst artikeln?
   Vad är din slutsats?

   För mig visar den på samma saker som sagts ovan…

 10. Sentient says:

  Därför att den inte minskar. Man bör inte förväntas acceptera något som inte är sant. Beträffande NTU har den följande problem:

  * Den riktar sig till 12 000 människor, det är 0,13% procent av befolkningen.
  * Bortfallet är nära 40%
  * Det största bortfallet är hos unga och marginaliserade grupper
  * Personer under 16 är inte med
  * Den mäter brottsoffer, inte antal gärningsmän
  * Vi har data från verkligheten, i form av anmälningar
  * En enkät med så här många problem är i princip värdelös
  * Den bygger till den allra största delen på telefonintervjuer. Det finns troligtvis de som inte är bekväma med att medge att de varit utsatta.

  Sedan är ett tidsspann på 10 år i underkant om man vill se om brott minskar eller ökar, man borde se längre bak i tiden för att utläsa en trend. Tycker personligen att man borde ta en ärlig, noggrann titt på det utan att svepande, och i Brås fall politiserat, bortförklara de ökande anmälningarna, som trots allt är hämtade från verkligheten. Till exempel kan det vara så att vissa brott ökar, medan andra minskar, vilket är en utveckling som är önskvärd. Brotten ska minska. Att det står still är inte skäl nog att koppla av. Om det nu står still.

 11. Ivar L says:

  Brott per capita är utan tvekan det centrala måttet som säger hur stor risken att utsättas för brott är.

  Låt oss nu anta att BRÅ:s brottsofferundersökningar ger en sann bild hur kan det då komma sig att så många, inte minst bland blåljuspersonal tycker att brottsligheten ökar?

  Därför att den gör det i absoluta tal. Här kan det faktiskt vara relevant att titta på ett annat relativt mått, nämligen brott per ytenhet. Exempelvis antalet misshandelsfall utomhus per kvadratkilometer och år.

  Det kan ju låta långsökt och jag känner inte till någon undersökning som tar upp siffran men om befolkningen i ett område som redan är brottsutsatt ökar så ökar också antalet brott per ytenhet även om antalet brott per capita inte ökar. Sveriges befolkning ökar, nästan uteslutande på grund av immigration, så detta mått är utan tvekan aktuellt för diskussionen. Inte minst eftersom en stor del av befolkningsökningen är koncentrerad till särskilt utsatta områden. Upplevelsen av ökad brottslighet är i sådana områden inte falsk utan grundar sig på en reell ökning, även om inte per capitamåttet visar det. Per ytenhetmåttet skulle däremot visa det.

  Detta får genomslag på livskvaliteten för de som bor och arbetar (inkl. blåljuspersonal) i området. Naturligtvis påverkar detta livssituationen för alla i området även om den statistiska risken att själv utsättas för brott inte har ökat. Dessutom är det rimligt att anta att rörelsemönster ändras om utomhusbrottsligheten i absoluta tal ökar, vilket kan ha en dämpande effekt på antalet brott per capita eftersom laglydiga i allt större utsträckning då undviker farliga områden och farliga tider att vistas ute.

  Brott per capita är det mest centrala måttet men brott per ytenhet kan ge nya insikter, inte minst i utsatta områden men kanske även i småstäder med stor flyktingmottagning.

  • oldster says:

   Det som diskuteras här är ökning av brottsligheten fram till för ett par år sedan, när invandringen var betydligt lägre än 2015 och 2014.

   Det är också att notera att BRÅ i sin rapport 2005 skrev i sin textdel att brottsligheten bland invandrare hade ökat, med förklaringen att de immigrantgrupper som hade kommit de senaste åren var just de som var mest kriminella.

   Och immigranter är totaliter, inklusive västerländska och skötsamma japaner, kineser , taiwaneser osv, mer än dubbelt så ofta registrerade för brott som svenskar.

   De grupper som just nu är mest aktuella, dvs afrikaner och/eller muslimer, är ungefär fem gånger oftare registrerade för brott.

 12. Jon says:

  Artikeln och kommentarerna är intressanta att läsa. Min personliga bedömning är att diskrepansen mellan brottsanmälningarna och brottsutvecklingen enligt BRÅ:s undersökningsmetod måste få en förklaring innan man kan göra några säkra uttalanden. Framförallt tycker jag det verkar märkligt att antalet falska brottsanmälningar kontinuerligt år efter år statigt ökar i alla brottskategorier. Man måste ju anta att i princip hela ökningen består av falska anmälningar om man menar att BRÅ:s brottsofferundersökning inte pekar på ökad brottslighet alls.

  Det är ju en sak när lagändringar ger tvära kast som i fallet med sexualbrott/våldtäkt, men de övriga kontinuerliga ökningarna är verkligen besynnerliga och, tycker jag, pekar på att det kanske döljer sig ett problem i den låga svarsfrekvensen på BRÅ:s undersökning som en kommentator nämnde. Det är inte orimligt att anta att just brottsoffer är överrepresenterade i bortfallet. Inte minst kan det bero på socioekonomisk status och bristande språkkunskaper.

 13. Richard says:

  Hej, Jag har inte följt hela debatten ovan men vill bara säga att jag tycker det är väldigt missvisande att påstå att brottsligheten i landet har gått ner genom att titta på brott begångna enbart inom Sveriges gränser. Sover ni på dagarna eller? Har ni inte sett att det finns ca 300 Svenskar medborgare som tillhör världens mest brutala terroristorganisation ISIS som mördar hundratusentals oskyldiga människor runt om i världen? Är det det inget som bör ta in i diskussionen kring brottslighet eller? Det dödliga våldet i Sverige må ha gott ner, men det verkar ju som att vårt samhälle föder ett stort antal extremt sjuka individer som begår brott i andra länder.

 14. Statistik som visar 2013 är helt ointressant, det är det sista året
  det har hänt saker. Kom igen när du kan visa statistik över
  2015.

 15. Andreas says:

  och en fråga till försök till mord/dråp där borde anmälningsbenägenheten var nära 100%, kollat utvecklingen på den kurvan? Den stiger rätt brant från 1975 och fram till idag. Antalet mord har inte ökat men det nästan dödliga våldet har, som tur är så är sjukvården bättre idag än 1975.

 16. Andreas says:

  Jag har en fråga till dig. Varför skulle anmälningsbenägenheten för våldtäkter vara så mycket högre i Sverige än i övriga nordiska länder, eller europeiska för den delen? Och vad skiljer svensk lagstiftning gällande våldtäkter från dansk/norsk. Inget vad jag vet i alla fall. Så varför anmäls mer än dubbelt så många våldtäkter i Sverige om det inte begås fler?

 17. Per B says:

  Håll ut Staffan!

  Ditt tålamod är exemplariskt!

  PS Du kanske känner till att det finns forskning som tydligt visar att den kognitiva förmågan försämras, när tolkningen inte överensstämmer med egna värderingar.

 18. Pingback: Myten om ett sönderfallande Sverige | KRIS

 19. Pingback: Myten om ett sönderfallande Sverige |

 20. Pingback: Högerextremisternas bild av Sverige är falsk - Polimasaren

 21. Alexander says:

  Varför använder Landin olika och oftast korta dataserier i sitt resonemang? Landin kapar exempelvis ULF-serien från 1990-91 och hävdar minskning av grovt våld men kapningen är välvald för att gynna hans tes. Dels så sträcker sig serien ändå bak till 1980-81, men det räcker med att flytta starten ett år bakåt (till 1988-89) så blir utfallet istället en ökning med 32%. Landin är säkerligen medveten om detta men verkar inte ha något intresse av att nyansera sitt resonemang.

  Det går inte heller att helt bortse från kriminalstatistik och blint förlita sig på enkätundersökningar så som Landin föredrar. Enkätundersökningar måste ses som komplement till övrig statistik/forskning (NTU 2014 hade exempelvis 61% svarsfrekvens). Så bra material, men metadata över långa tidserier måste göras för att få en rättvisande helhetsbild. Och den helhetsbilden visar på ökad brottslighet och troligtvis även grövre sådan.

  Vi måste komma bort från den här typen av strutspolitik och på allvar börja adressera de samhällsutmaningar vi står inför och som dagligen drabbar vanligt folk. Jag bara önskar att Landin vill sluta sprida desinformation, börja tillämpa ett mer nyanserat resonemang och professionalism, och därmed även bli en mer konstruktiv röst i den allmänna debatten.

 22. Världsmedborgaren says:

  Hej, jag studerar media och kommunikationsvetenskap och jag har fått en starkt bild av att teknologin verkar gå hand i hand med hur folk tror att deras omvärld blir allt mer otrygg. Vi exponeras dagligen allt mer av olika typer av sociala medier och uppdateringar av notiser från olika typer av nyhets medier. Flera av dessa medier som är genuina och jobbar etiskt och objektivt, ex DN, SVD, Aftonbladet etc. inte Avpixlat, facebook, youtube etc, dock får man inte glömma det kommersiella syfte som dessa medier utför genom att locka till sig mera läsare, delvis för att konkurrens om läsare har blivit allt hårdare. Alla dess faktorer har aldrig varit så hög som idag i Sverige och västvärlden. I och med utveckling av nyhetsuppdateringar på nya enheter som exempelvis Smartphones och surfplattor har också antalet uppfattningar om att våldet också ökat också slagit rot i folk huvuden. Detta är något som verkar vara väldigt vilseledande och felaktigt. Det krävs ett allt högre kritiskt tänkande av folk idag och misstron till media ökar i och med flertalet vilseledande uppgifter som framkommer i sociala medier. Det går att lita på riktiga tidningar såsom DN, SVD, Aftonbladet, m.m som förser befolkningen med riktig information dagligen eftersom dessa tidningar själva måste korrigera sina egna misstag, något exmpelivs Avpixlat inte behöver göra eftersom dom inte är en riktigt nyhetskälla.

  Läs, lär och tänk kritiskt och rationellt så finner man tillslut en bra egen slutsats om hur det verkligen ligger till. Och till alla er skeptiker som fortfarande tror att dagens samhälle är farligare så räcker det med att läsa en historiebok för att förstå att Sverige aldrig tidigare varit så trygg som den är idag.

  Mvh Världsmedborgaren

 23. kjell olsson says:

  hej!
  intressant och bra sammanställning.
  jag funderar bara om de är antalet anmälda brott eller om det handlar om dömda för brott?

  mvh

 24. Pingback: Tryggare kan ingen vara | Invandring och mörkläggning

 25. Thomas says:

  Verkar som mina tidigare kommentarer är borta. Du upprepar detta om anmälningarna, så låt oss ta bort dem ur ekvationen. Då har du dödsfall och sjukhusvård. Båda dessa kan ha minskat till följd av bättre vård/rutiner/mobiltelefoni etc. Så vad har du eg. för underlag? Tror alla skulle tjäna på att vara lite mer ödmjuka och säga att vi faktiskt inte vet hur det egentligen ligger till.

  • staffan says:

   Jag går på BRÅs samlade bedömningar om brottsutvecklingen. Jag ser ingen anledning att misstänka att de skulle mörka eller hane dold agenda. Framför allt så låter deras resonemang ganska sunt. Dödsfallen har minskat av en rad olika orsaker, jag har aldrig pekat ut någon enskild. Helt klart spelar bättre vård in, andra förändringar i samhället som bättre kommunikationer, polisiära och samhälleliga rutiner osv spelar säkert också in. Jag säger bara att färre mördas idag än tidigare. Och jag tycker det är bra. Oavsett om det är läkaren, polisen, allmänheten eller busets morsor som är orsaken.

   Och jag har heller inte sagt att jag vet hur det ser ut. Osäkerheten i siffrorna är stor. Särskilt för vissa brott.

 26. Pingback: Vi har fått Will Ferrell som statsminister! | Andrev

 27. Michael A says:

  BRÅ brukar envist hävda att brottsligheten minskar. Men om man tittar djupare i deras egna siffror får man en delvis annan bild. Men de “negativa” aspekterna talar helst BRÅ tyst om. Kanske hoppas man att journalister och andra ska gå på den bild man vill ge och nöjer sig med den istället för att granska siffrorna själv.

  Det är lite så med din ambitiösa redovisning också. Plus några påtagliga friseringar. Ett exempel: I din sammanfattning skriver du att “omkring 20 personer dödas av skjutvapen varje år. Detta ökar inte.” Men scrollar man ned till fakta – de siffror och grafer du själv tagit fram – ser man att det ökat från omkring 20 per år till att nu ligga kring 50 per år. Mer än en fördubbling alltså.
  Sådana detaljer gör att det du skriver minskar i trovärdighet. Precis som när BRÅ lägger ut texten kring sina siffror.

  • staffan says:

   Jag håller inte med om din beskrivning av BRÅ. Du är inte den enda som ifrågasatt BRÅ när de hävdar att brottsligheten på många håll minskar, men hittills jar jag inte sett ett sakligt argument för hur, när eller varför de skulle frisera sina siffror. Det är jättebra att nagelfara myndigheters skutsatser. Så även med BRÅ, har du något specifikt får du från BRÅ du är kritisk mot får du mer än gärna delge oss det.

   Du missförstår grafen, den visar inte dödade av skjutvapen, den visar skottskadade, det är den som ökat. Inte dödade, den ligger runt 20.

  • Världsmedborgaren says:

   Vi lever i en allt mer globaliserad värld där konspirationteorier verkar poppa upp allt mer eftersom teknolgin utvecklas och folk får allt mer fritid på händerna. Fritid kan ibland få folk att tänka allt mer irrationellt om sådant som redan har en logisk förklaring. Det tar år att motbevisa en faktisk vetenskaplig teori där man använder sig av reliabilitet och validitet för att fastslå dess trovärdighet, men i de sammanhangen använder man sig av rationella motargument och inte slumpmässig information från otillförlitliga källor samt hänvisar på dolda agendor som om det hela vore som X-files. Glöm inte att folk trodde redan för 500 år sedan att jorden fortfarande var platt och att åderlåtning var det enda sättet att bli av med en sjukdom.

   “Things do not change; we change.” – Henry David Thoreau

   MVh Världsmedborgaren

 28. Sten Lindahl says:

  Blivit länkad till din sida från LarsWilderängs mycket läsvärda Cornucopia?
  Den statistik du redovisar är tydlig, att våldsbrottligheten minskat har BRÅ hävdat länge och detta är samma statistik plus nyttiga kopplingar med SoS statistik. Det som verkar öka är den ekonomiska brottsligheten, logiskt då det rimligen är vad den intelligente brottslingen har mest nytta av. Att rån minskar när kontanthanteringen minskar och banker och handel skyddar sig bättre är logiskt, att internet brott ökar visar att det är där säkerhetsluckorna är störrst. Våldsbrotten är kopplade till alkohol, narkotika, prostitution och missriktad sexualitet. Här finns en blandning av logik och brist på logik. Den extremt snabba och kraftiga befolkningsökningen verkar inte hittills ha påverkat våldsbrottstrenden totalt vilket är bra. Våldtäktsökningen kan mycket väl vara som du skriver uttryck för ändrat beteende i anmälningen, men det som är frågetecken är de skillnader som syns i relation till övriga nordiska länder. Skiljer sig den svenska kvinnan (är vanligen ) sig så mycket från den finska? Hur länge kan trenden förklaras av ändrat beteende? Tycker grafen är otrevlig på alla sätt.
  Slutligen en fråga om din fig nr 5 med siffror från SoS. Jag har inte gått till grundsiffrorna, men grafen för skottskador ser för mitt öga ut att öka från ca 25 för 2009 till ca 52 för 2013. Du skriver att det “stiger något” under perioden, om min tolkning av siffrorna är rätt så är det 100% stegring relativt, och det ser inte ut att sjunka om de rapporter som står i tidningarna stämmer. Det kanske trots allt är så att visst våld som är spektakulärt stiger relativt mycket. Att folk inte dör i högre grad visar antingen att de som skjuter är klåpare eller att de bara vill skrämas. Att mina kollegor på kirurgen vill åka till Sydafrika för att förbereda sig för en fortsatt ökning är kanske inte obefogat.
  Den andra delen av samma fig 5 handlar om stickskador, jag får inte heller här din text att stämma med grafen, du skriver att det skett en minskning till 200 för 2013, jag tycker bilden pekar på ca 250, vilket inte är någon minskning. Ingen ökning heller, men är underlagssiffrorna annorlunda än graferna?

 29. Viktor Parez Angerstig says:

  Fantastiskt att se ett öppet färskt forum. Eller finns det många såna ? 🙂

  Extremt viktigt att kunna utveckla våra kognitiva verktyg att tolka information, kunna vrida och vända samt..
  Att kunna Vänja sig vid att saker inte är på -ett- visst sätt. Att förhålla sig är det enda vi kan göra, ty vi existerar bara i (min mening) dessa djurkroppar – de bestämmer i grund över oss.
  Information kan våra medvetanden ta in. Vi kan sätta saker i fack, för att göra det lättare för oss (den själviska genen som präglar hela systemet på hela våran jord som vi har skapat). Vi tenderar alltid att vilja veta rätt. Ofta bryr vi oss inte alls om vad som egentligen är rätt eller fel – vi tar ofta till oss det som är bekvämast.

  Låt oss diskutera.

 30. Lena Krantz says:

  Hej Staffan!
  Faktiskt statistik här är antalet anmälda brott och inget annat. BRÅs brottsofferundersökning hade tydligen låg svarsfrekvens och kan inte anses utgöra ett statistiskt underlag med tyngd.
  Här kan intresserade själv kolla antalet anmälda brott på både längden och bredden. En mycket bra sökmotor.
  http://statistik.bra.se/solwebb/action/index
  Det framkommer exempelvis att antalet anmälda brott ökat med ca 300 000 från 1995 och att antalet anmälda sexualbrott (inklusive våldtäkter, dvs det har inget med lagändringen att göra) var 7 759 år 1995 och 21 298 år 2014, dvs de har nästan tredubblats.
  Givetvis kan en förklaring vara en ökad anmälningsfrekvens men med en så stor ökning tycker jag att man borde titta betydligt närmare och djupare i vad som ligger bakom statistiken.

  Tittar du på antalet anmälda misshandelsfall mot kvinnor inomhus där hon är bekant med gärningsmannen har de också ökat rätt rejält. Detta trots att det här kan finnas ett stort mörkertal. Kvinnor som lever i hederskulturer kanske inte skulle anmäla sin man om han slår henne etc. Därför är det extra viktigt att ta sådan här statistik på allvar och inte försöka sopa den under mattan.

  Nej, Sverige är inte en tryggare plats idag, i alla fall inte om du är kvinna.

  • PhD says:

   Jag skulle vilja läsa statistiken på ett helt annat sätt. Enligt BRÅ bedöms antalet “allvarliga sexualbrott” (ungefär försök till och fullbordad våldtäkt) vara i storleksordningen 200 000 per år i Sverige, baserat på intervjuundersökningar hos allmänheten. BRÅ noterar också att det även kan finnas ett mörkertal, då man kan förvänta sig att inte alla väljer att svara ja på frågan om de utsatts för sexualbrott.
   En ökning av antalet anmälningar från 2 000 till 7 000 menar jag i så fall mycket väl skulle kunna förklaras av ett minskat mörkertal (det krävs ju bara några få procentenheter i ökad anmälningsgrad). Om så är fallet tycker jag att utvecklingen är välkomna, eftersom fler kvinnor känner att de vågar anmäla och fler förövare kan ställas till svars!
   Källa: https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html

   • Lena Krantz says:

    Du menar förmodligen den Nationella trygghetsundersökningen som BRÅ gör varje år. Jag kallade den felaktigt för brottsofferundersökning men den är bredare än så.

    De har frågat ca 20 000 personer diverse frågor men det är bara ca 12 000 som har svarat ska man komma ihåg. Det är alltid svårt att avgöra om människor verkligen svarar sanningsenligt och det gäller speciellt sexualbrott. Det är förvisso ett känsligt ämne. Det är också så att de som är mest utsatta är unga personer och just unga är den grupp där flest inte har svarat på undersökningen.

    Nu vet du ju inte om beräkningen i BRÅ stämmer till att börja med, dvs hur många händelser det rör sig om. Det är som sagt en beräkning. Antalet anmälningar är faktiska anmälningar och för min del vill jag att man börjar där. Det handlar inte heller bara om våldtäkt utan exempelvis om gruppvåldtäkter har ökat i anmälningarna etc.

    Faktum kvarstår ju att anmälningar om våldtäkt har ökat och det markant. Det känns för mig helt fel att lättvindigt vifta bort anmälningarna med att dessa brott inte har ökat och att det istället skulle handla om en ökad anmälningsgrad. Dessutom syns ju ökningen även i Trygghetsundersökningen. Om bägge dessa (antalet anmälningar och trygghetsundersökningen) visar att våldtäkterna ökat, hur kan det då har blivit tryggare i Sverige för kvinnor?

 31. PhD says:

  Staffan, jag såg just att du fick kritik bland kommentarerna till Tino Sanandajis inlägg på ämnet, nämligen att det skulle ha varit en rejäl ökning av knivdåd mellan 1995 och 1997, men att du förskönade genom att börja din figur 5 år 1997. Har du någon kommentar? Den nästintill dubblering som tydligen skett 95-97 ser så märklig ut att man undrar vad som hänt. Ny mätmetod? (Gissar jag).

 32. Anders Erikssons says:

  This is not how it is AT all from were have you got this statistics cus there not acurate AT all

 33. Anders says:

  ” Det går inte
  att jämföra mellan länder, dels för att anmälsningsfrekvensen är annorlunda dels för att Sveriges definition av våldtäkt är mycket bredare än de flesta länders.”

  Hur länge skall den snuttefilten användas? Skulle anmälningsfrekvensen ständigt öka? I all evighet? Blir Sveriges definition bredare för varje år som går, samtidigt som inga andra länders definitioner förändras?

 34. Beholder says:

  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Crime_statistics/sv Här finns statistik från Europa, det handlar om anmälda brott osv. Men det är ganska tydligt att Sverige sticker ut i antal anmälda brott, så det är något som görs i Sverige som inte görs i resten av Europa. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Crimes_recorded_by_the_police,_2002%E2%80%9312_YB14.png Det syns tydligt i den här tabellen. Så det gör mig nyfiken på varför Sverige har så ovanligt många anmälda brott.

 35. Ordningvakten says:

  Hej Staffan!
  Intressant statistik! Dina siffror stämmer säkert om de är plockade från BRÅ. Frågan är om BRÅ´s siffror stämmer…

  Hur som helst, jag är inte rätt man att ifrågasätta BRÅ, jag kan bara utgå från mina egna erfarenheter när jag argumenterar. Jag har till och från jobbat som väktare och ordningvakt under ca 20 års tid. Jag har ronderat mycket ute i diverse förorter i Stockholms län och tycker att jag har upplevt, kanske inte ett ökad brottslighet, men en klart grövre brottslighet än när jag var ny som väktare. För 20 år sedan kastade man inte stenar på mig eller på den utryckningspersonal som jag var inkallad att skydda. Man brände inte ner skolor och fritidshem i den omfattning man gjort de senaste åren.

  Min fråga till dig: kan du i din statistik se att de grövre brotten ökat (inte nödvändigvis våldsbrott mot person)?

  • staffan says:

   Det var 13 år sedan.

   • OV says:

    “Det var 13 år sedan.”
    Det där är ett ganska märkligt argument. Det är ungefär som att hävda att nazism är bra idag för allt det hemska som gjordes ägde rum för 75 år sedan. Tycker du det är ett giltigt argument för att acceptera nazismen? Vänd på det: legitimerar BRÅ:s fusk myndighetens fortsatta arbete idag utan källkritik?
    Hur vet du att BRÅ inte fifflar med siffrorna idag också?

    Det känns litegrann som så, Staffan, att du är en sådan som tröttnat på alla SD:are som skriker på diverse nätforum och känner att du måste bemöta det, dels för att du är en vänstersympasitör (med all sannolikhet miljöpartist då du är journalistutbildad), dels för att du avskyr SD över allt annat.
    Men har du tänkt på en sak: vad tror du anledningen är att SD ökat något så enormt på sistone?

 36. Mattias says:

  http://www.svd.se/vald-ett-allt-storre-problem

  Är nog bättre stt lyssna på oss som faktiskt upplever detta i vardagen. Bara för att dödligheten har minskat så betyder det inte att våldet har minskat.
  Folk ser inget problem så därför kommer det inte göras någonting åt det heller. Hoppas bara inte det är ni som blir utsatta nästan gång ni går hem från krogen.

  • staffan says:

   Jag har blivit rånad på väg hem från krogen, det är inte det som är frågan. Jag har inte skrivit något om vem som drabbas, jag har inte skrivit att det våldet minskar i alla grupper eller överallt.

   När BRÅ säger att våldet troligen minskar gör de inte det baserat på data om det dödliga våldet. De är självklart medvetna om att akutsjukvården blivit bättre. De är också medvetna om att anmälningarna ökar, det ät ju trots allt de som samlar den statistiken. De bör bedömningarna baserat på bla brottsofferindersökningar, på sjukvårdsdata över vårdade personer (från socialstyrelsen) på internationella trender.

   • Juha says:

    Nu verkar det som du vacklar, “troligen”, jag litar inte på din statistik. Jag satt hela förmiddagen på BRÅ:s hemsida och sedan 2005 så har våldsbrott legat på ungefär samma nivå, och att räkna några få offer hit eller dit, är inteintressant. Och jag tycker som du, det är inte intressant att prata om vad som på 90:talet, män ändå så sträcker sig din statistik från 90:talet. Det är väl intressantare att jämföra aktuell statistik, där variablerna inte skiljer sig åt.

 37. John Doe says:

  Ta din djävla statistik å kör upp den i mumindalen Staffan. Du ser väl vafan som händer i Sverige eller sätter du på piratlappen på ena ögat som resten av regeringen?

 38. Tack för en utförlig och intressant artikel!

  Jag har ett par korta frågor jag hoppas du kan besvara.
  – hur omfattande är brottsofferenkäterna? (Antal tillfrågade och svarsfrekvens?)
  – är det orimligt anta att människor i utanförskapsområden underrapporterar brott pga språkliga svårigheter, misstro till myndigheter etc, ungefär som vid sexualbrott?

 39. Mikael Nordström says:

  Problemet är att BRÅ sitter på dubbla stolar. BRÅ:s huvuduppgift är att främja brottsförebyggande arbete och parallellt med detta tar de också fram statistik över hur väl de lyckas. Det är som om kapten ynkrygg från Costa Concordia skulle få leda sin egen haverikommission. Eller som om GW Persson skulle få recensera sina egna böcker. (Han skulle givetvis säga att den senaste är den allra bästa efter varje ny bok han ger ut).

  Dessutom, den statistik från BRÅ som du hänvisar till är inte baserade på verkliga händelser utan på BRÅ’s hemmasnickrade enkätundersökning.

  Elin Ørjasæter har en poäng när hon säger:
  “Norge bör bygga upp en forskningsstiftelse åt Sverige. Där bör personer från etablerade norska och danska fackmiljöer anställas. Som broderfolk bör vi finansiera driften. Svenskarna behöver nämligen hjälp. Långt framskriden ideologisk blockering gör dem ur stånd att hjälpa sig själva.”

  • Beholder says:

   Nej det har hon inte. Norrmän och Danskar är tydligen helt besatta av Sverige och har problem att se att alla människor inte riktigt fungerar som dom.

   • Mikael Nordström says:

    BRÅ är inte trovärdiga, Jag har hittat lite hyfsat färsk dansk statistik som ni gärna får kommentera.

    Efter en uppmärksammad våldtäkt mot en tio-åring bad den danske politikern Martin Henriksen justitieministern att ta fram statistik över danskars, somaliers och övriga invandrares brottslighet. Justitieministern vände sig till polisen som tog fram statistiken som syns i bilden här under.

    Somalier begår nästan tio gånger så mycket brott som danska medborgare! Tittar man dessutom närmare på statistiken så finner man att utländska medborgare efter ett tag blir danska medborgare och belastar då istället den gruppen i statistiken.

    Länk: https://themuslimissue.files.wordpress.com/2013/12/denmark_somali_rape_1313962.pdf

   • Daniel says:

    Det ironiska är att norrmän och danskar ligger betydligt närmare normalläget runt om i världen än vad “PK-svensken” gör.

 40. Pingback: Betnér har helt rätt och Lamotte totalt fel | Svensson

 41. Henrik says:

  “Den organiserade brottsligheten växer i Sverige. Omfattningen är nu så stor att forskarna har börjat tala om enklaver, områden som i princip inte längre behärskas av den svenska staten.”

  http://fof.se/tidning/2015/5/artikel/darfor-okar-de-kriminella-gangens-makt

 42. Astrid Å says:

  Hej Staffan!
  Det som skrämmer idag, är ju de kriminella gängens framfart och myndigheternas maktlöshet inför detta. Det blir intressant att se statistik från 2015-…
  BRÅ länkar till denna artikel i F&F

  http://fof.se/tidning/2015/5/artikel/darfor-okar-de-kriminella-gangens-makt#overlay=tidning/2015/5/artikel/darfor-okar-de-kriminella-gangens-makt

 43. Johnny says:

  Tänka sig att samhället blev tryggare under Alliansens tid… Det trodde jag faktiskt inte.

  Har i vilket fall läst rapporterna, håller med om att dödligt våld har minskat (något), men det var inte min tolkning när det gäller övrigt våld. Måhända att vi har blivit bättre på att anmäla osv (vilket givetvis inte kan förklara allt). Jag kan ju dock ha tolkar statistiken felaktigt, men en intressant “detalj” i sammanhanget är att “SD-rasister” är långt ifrån alla att göra tolkningen att det har blivit otryggare… Som vissa vill få det till.

  Såhär skriver till exempel Socialdemokraterna i deras egna partiprogram:

  “Sverige är ett bra land, men på många områden går utvecklingen åt fel håll. Antalet anmälda brott har ökat, samtidigt har andelen brott som klaras upp minskat. Den organiserade brottsligheten är fast etablerad och gängkriminaliteten växer. Arbetslösheten har bitit sig fast och många ungdomar går utan jobb. En del av de ungdomar som idag har tappat framtidstron riskerar att rekryteras in till kriminalitet. Det är en oroande utveckling.

  Trots att polisen har fått kraftigt ökade resurser under många år fungerar polisen inte tillräckligt effektivt. Högerregeringen hade ett övergripande kriminalpolitiskt mål när den till trädde 2006 – att öka antalet poliser så att fler brott kunde klaras upp. Deras ambition var inte fel, men nu kan vi konstatera att deras politik misslyckats.

  Antalet anmälda brott har ökat med nästan 200 000 per år sedan år 2006.
  Andelen brott som personuppklarats har minskat sedan år 2006.

  Den organiserade brottsligheten är fast etablerad och antalet kriminella gäng har ökat över tid.
  Den organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot. Vi kan aldrig acceptera att den får fäste runt om i Sverige. Det ska råda nolltolerans mot gängkriminalitet. Nyrekryteringen av ungdomar till kriminella gäng måste motverkas med kraft. Brottsoffer ska få snabbt stöd, bra bemötande och ökad tillgång till upprättelse. Ingen ska behöva vara rädd för att anmäla brott eller vittna i rättegång. Fler vardagsbrott måste klaras upp. Polisens effektivitet ska öka genom bättre ledning, metodutveckling och kompetensutveckling. Polisutbildningen reformeras och görs till högskoleutbildning. Kriminalvården måste bli bättre på att förhindra återfall i brott.”

  http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Brottslighet-/

 44. Per says:

  Vilken humor, jag har läst igenom de flesta kommentarerna och kan ju bara konstatera att de flesta har inte läst eller förstått artikeln än mindre verkar någon förstå statistik.
  Om man inte fattar skillnaden mellan anmälda brott och den verkliga brottsligheten så bör man hålla sig undan att kommentera.
  Den verkliga brottsligheten är det ingen som vet, inte exakt i alla fall, och bästa sättet att få fram den är rimligtvis vi undersökningar via enkäter.

  • PhD says:

   Javisst häpnar man! Jag läser och bara gapar.

  • Daniel says:

   Fel.

   Anmälda brott som ställs mot avgjorda domar. Sedan används enkäter lite som riktmärken.

  • utrikeskorren says:

   Sitt inte och anklaga andra för att inte begripa statistik när du själv inte begriper vad ett svarsbortfall om 40% innebär för statistiken.

   • Jon says:

    Mycket viktigt påpekande. Över 40% bortfall är synnerligen besvärande för den statistiska relevansen. Att sedan BRÅ kan försöka snacka bort den ändrar inte den matematiska statistikens grundläggande teorier.

 45. Martin Boldt says:

  Bra att du ifrågasätter BRÅ:s statistik över anmälda brott som indikator för den verkliga brottsligheten. Dock är det inte seriöst att i nästa andetag rakt av köpa NTU-statistiken som en spegling av verkligheten. De Nationella Trygghetsundersökningarna bygger på att ett antal frågor ställs över telefon till ett slumpvis urval av befolkningen. Det är idag mycket svårt att göra sådana urval, t.ex. missas många hushåll (särskilt i vissa högintressanta samhällsnivåer då de inte har något registrerat telefonabb utan kanske enbart kontantkort.

  Största problemet är att svarsfrekvensen är relativt låg. För NTU 2014 var svarsfrekvensen endast 61%, d.v.s. bortfallet var nästan 40%. Min klara hypotes är att många av de som bor i våldsutsatta områden (exempelvis några av de no-go-zoner som ständigt ökar) har mycket lågt förtroende för sammhällsfunktionerna och därför inte deltar i några som helst intervju- eller enkätstudier. Detta riskerar alltså att påverkar slutresultatet i mycket hög grad.

  Så mitt råd är att du taggar ner din tvärsäkerhet på att våldet i samhället självklart har minskat.

  Jag håller med om att media ständigt späder på vår oro, men om man listar alla skjutningar, mord och sprängningar sedan Ikea-attentatet i måndags så ser det ut så här:

  (OBS: våldtäkter, misshandlar och knivskärningar har sollats bort eftersom jag annars antagligen inte varit klar innan årsskiftet 😉

  10 augusti: två personer knivmördas på ett Ikeavaruhus i Västerås.
  9 augusti: En handgranat detonerar på Möllevången i Malmö.
  8 augusti: Buss beskjuten i Umeå.
  8 augusti: En man misshandlas och blir därefter beskjuten i Borås.
  6 augusti: Sprängdåd mot lägenhet i Trelleborg.
  6 augusti: Flera bilar beskjuts på en parkering i Boden. I en av dem låg två hemlösa och sov.
  5 augusti: En handgranat kastas in i ett socialkontor i Trelleborg.
  5 augusti: En bil misstänks ha blivit beskjuten i Brickebacken i Örebro.
  4 augusti: En man i Rosengård i Malmö beskjuts med flera skott från en bil men träffas inte.
  4 augusti: En skottskadad person i Bredäng i Stockholm förs till sjukhus.
  29 juli: Flera skott avlossas i ett bostadsområde i Falkenberg. En kula går in genom ett lägenhetsfönster.
  26 juli: En handgranat detonerar på en parkering i Värnhem i Malmö.
  26 juli: Skott avlossas mot en bil i Eskilstuna.
  24 juli: En 16-årig pojke dör på sjukhus efter att ha skjutits vid en bensinstation på Brommaplan i Stockholm.
  24 juli: En handgranat detonerar utanför entrén till Malmö stads kontor för individ- och familjeomsorg.
  23 juli: En detonation, förmodligen från en handgranat, sker under en parkerad bil i Limhamn i Malmö.
  22 juli: En 19-årig man skjuts i ett grönområde mellan Rinkeby och Bromsten i Stockholm. Han dör på sjukhus.
  21 juli: En explosion sker utanför en föreningslokal i Malmö. En person får splitter i benen.
  18 juli: En man skottskadas på Möllevången i Malmö. Senare skadas en man vid skottlossning i Slottsstaden.
  15 juli: En kraftig explosion orsakad av en handgranat sker nattetid vid ett bostadshus i Arlöv.
  14 juli: Skott avlossas från en mc mot en bil i Arlöv.
  13 juli: En entrédörr till en hyresfastighet i Augustenborg i Malmö sprängs bort. Delar av en handgranat hittas på plats.
  10 juli: En 21-årig man skjuts i knäet på Möllevången i Malmö.
  8 juli: En man i 25-årsåldern med skottskador kommer in till akuten i Malmö.
  8 juli: En 62-årig man skjuts i benet i Skinnskatteberg.
  5 juli: En 21-åring skottskadas vid en skjutning i Vivalla i Örebro och avlider senare av sina skador. Två andra män skottskadas vid samma tillfälle
  5 juli: En 20-årig man skjuts till döds i Arlöv utanför Malmö.
  3 juli: En man i 30-årsåldern skottskadas i Hästveda utanför Hässleholm.
  27 juni: En kvinna i Skiftinge i Eskilstuna skottskadas i huvudet.
  26 juni: En sprängladdning orsakar en kraftig explosion utanför ett flerfamiljshus i Helsingborg.
  24 juni: En handgranat hittas i ett garage i Kroksbäck i Malmö. Samma fastighet attackerades den 20 juni.
  23 juni: En man i 20-årsåldern i centrala Södertälje skjuts i båda benen.
  22 juni: Vid skottlossning i Rosengård i Malmö avlossas skott mot en lägenhet.
  20 juni: I Vivalla i Örebro vittnar flera personer om hur en man jagar och skjuter mot en annan man.
  20 juni: Två skarpa handgranater kastas mot ett hyreshus i bostadsområdet Kroksbäck i Malmö. De detonerar inte.
  20 juni: En man i 20-årsåldern träffas i benet vid en skottlossning på Söderkulla torg i Malmö.
  15 juni: En person skjuts i benet i närheten av en skola i Alby i Botkyrka kommun utanför Stockholm.
  13 juni: Fyra unga män skottskadas i Seved i Malmö.
  12 juni: Två förbipasserande män skadas lindring vid en detonation i Seved i Malmö.
  12 juni: Ett fyraårigt barn och tre vuxna dör i en bilexplosion i Torslanda i Göteborg. En av de vuxna har koppling till gängstrider.
  11 juni: En person skottskadas i benet vid en skottlossning i Tensta i Stockholms kommun.
  11 juni: En person avlossar skott mot en annan person vid Hässelby torg i Stockholms kommun. Två utomstående kvinnor skadas lindrigt.
  8 juni: Skottlossning bryter ut i Rosengård i Malmö. Allt inleds med beskjutning av en lägenhet och sedan sker flera separata skjutningar.
  7 juni: Ett bostadshus i Rosengård i Malmö beskjuts.
  3 juni: En man skottskadas i huvudet i Rosengård i Malmö sedan någon skjutit mot hans bil.
  1 juni: En privatperson skadas när skott avlossas mot entrédörren till polisstationen i Borås.

  Att dagens samhälle skulle vara tryggare än 1990 ter sig _mycket_ märkligt för mig. När jag skriver detta känns det snarare som om Sverige befinner sig närmare något slags lågskaligt inbördeskrig än ett tryggt samhälle.

  • mrmanner says:

   På vilket sätt är det där alla sådana brott sedan dådet på IKEA? Det är ju alla händelser sedan ett godtyckligt valt datum innan detsamma.

 46. Robert says:

  Antal anmälda våldtäkter, totalt år 1975: 768 varav 118 “överfallsvåldtäkter”
  Antal anmälda våldtäkter, totalt år 1995: 1707 varav 289 “överfallsvåldtäkter”
  Antal anmälda våldtäkter, totalt år 2014: 6697 varav 854 “överfallsvåldtäkter”
  Antalet anmälda misshandelsfall, inkl grov år 1975: 21 518
  Antalet anmälda misshandelsfall, inkl grov år 1995: 54 333
  Antalet anmälda misshandelsfall, inkl grov år 2014: 83 324
  Antalet anmälda mord-/dråpförsök, totalt år 1975: 170
  Antalet anmälda mord-/dråpförsök, totalt år 1995: 643
  Antalet anmälda mord-/dråpförsök, totalt år 2014: 792
  Antalet anmälda våldsbrott, totalt år 1975: 27 016
  Antalet anmälda våldsbrott, totalt år 1995: 66 131
  Antalet anmälda våldsbrott, totalt år 2014: 108 071

  https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik.html

  Hm… ser inte så bra ut vid en första anblick, men om vi tittar på anmälda våldsbrott per 100,000 invånare?

  1975: 330
  1980: 384
  1985: 482
  1990: 610
  1995: 749
  2000: 853
  2005: 1 041
  2010: 1 204
  2014: 1 115

  Hoppsan! Antalet anmälningar var kanske ingen bra statistik. Det måste rimligen bero på en ökad anmälningsbenägenhet.

  http://www.dn.se/sthlm/fa-offer-vill-anmala-allt-grovre-vald-pa-gatorna/

  Den trenden såg ju inte heller så bra ut. Typiskt! Men sjukhusen måste väl i varje fall sett en nedåtgående trend? Det är ju trots allt där offren brukar hamna. Tyvärr för inte alla sjukhus statistik över det här, men lite finns ju att hämta.

  http://www.accentmagasin.se/politik/pa-sodersjukhuset-ar-gatuvaldet-vardag/

  Nämen? Det rimmar ju även illa med att en del av patienterna numera omdirigeras till Karolinska. Men, våldet kan väl i varje fall inte ha blivit grövre?

  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3407983

  Aja, knivskador är ju inte så farliga. Skottskador då?
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/okat-antal-skottskadade-pa-sjukhusen/

  Statistiken är i varje fall lite missvisande. Eftersom Sverige har extremt få vårdplatser per capita krävs det svårare skador för att bli inlagd. Tur att sjukvården blivit bättre på att sy ihop folk så man kan snygga till siffrorna över våld med dödlig utgång. Synd att man obducerar allt färre personer så lika många mord inte kan upptäckas.

  Nåja, så länge Magnus Betnér tycker det går åt rätt håll kan vi ju känna oss trygga.

  Kanske det är dags för idioter som dig att vakna upp nu? Hur jäövla mycket ska det krävas innan mångkulturvurmare VAKNAR Å INSER ATT LANDET ÄR PÅVÄG HELT ÅT HELVETE PGA ERAT JÄVLA SKIT EXPERIMENT? Ni är fan sinnessjuka

  • ... says:

   Ska bli intressant att se hur Staffan tar sig ur den här.

   Det är uppenbart att han fipplar med tidsserierna – ibland tar han utvecklingen från 2005 och ibland 1975. Kollar man utvecklingen från 1975 är det entydigt att brottsligheten ökar, men det passar ju inte hans beskrivning.

   Så besvara det här inlägget om du är intellektuellt hederlig, Staffan!

   • staffan says:

    Ok, varför anmälda brott är en dålig indikator på verklig brottslighet försöker jag besvara i artikeln. Det framgår med stor tydlighet i denna rapport: https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2015-05-13-brottsutvecklingen-for-vissa-brott-mot-person-fram-till-2014.html

    Sjukhusdata finns presenterat på socialstyrelsens sida, tidningsartiklar med intervjuer från sjukhus ger inte heller någon samlad bild över brottsutvecklingen i landet. De lägger ut sin databas fritt fram för vem som helst att titta.

    Slutsatserna i min post är i många hämtat från den länkade rapporten. Det är BRÅs slutsatser baserat på tillgänglig statistik. Och ja naturligtvis känner de till och tar hänsyn till de ökade anmälningarna och data över vårdade från skott och knivskador i sin analys. Tror du på allvar att detta är en nyhet för BRÅ? De är ju de som publicerar de siffror du hänvisar till.

    Det är inte Magnus Betnér eller jag som hittat på graferna ovan. Det är Brottsförebyggande rådet som gör denna analys. Den delas av kriminologisk forskning. Den följer en internationell trend i västvärlden.

    • utrikeskorren says:

     Du hänvisar till en rapport som i sin tur bygger på den rapport som jag redan tidigare visade helt saknar statistisk relevans då svarsbortfallet är löjligt stort (jag noterade för övrigt att du bekvämt hoppade över att kommentera detta faktum då i stort sett hela din “argumentation” bygger på detta verk som är närmast att betrakta som ett falsarium).
     För övrigt när det gäller slutenvården så läggs avsevärt mycket färre personer in idag jämfört med tidigare. Så enkelt pulveriserades detta påstående.
     Börjar det nu gå upp ett ljus kring varför ingen av de etablerade debattörerna har något som helst intresse av att debattera med dig? Det enda du har att komma med är “argument” som sedan länge har slagits i spillror så varför skulle de slösa bort tid på dig?

     • Benjamin says:

      Ja komigen staffan svara då

     • staffan says:

      “För övrigt när det gäller slutenvården så läggs avsevärt mycket färre personer in idag jämfört med tidigare. Så enkelt pulveriserades detta påstående.”

      1. Nej det gör det inte.
      Slutenvård
      2. För många åkommor, sjukdomar och orsaker vårdas fler på sjukhus idag än tidigare. Självskador, och olyckor har till exempel ökat. Av alla externa orsaker till slutenvård är det bara “våld” som minskar. Det kan förvisso finnas förklaringar till varför olyckorna ökar (äldre befolkning) och så vidare.
      3. Det är bra att ifrågasätta och söka motargument, men det är ännu bättre om du kan belägga det, redovisa egna bevis. Det räcker inte med att anta.

      • utrikeskorren says:

       Ursäkta. Jag glömde bort att jag debatterar med vänsterextremist vilket innebär att allt måste förklaras mycket, mycket grundligt.
       NATURLIGTVIS avser jag med min kommentar de som vårdas för skador relaterade till våld. Det är ju för tusan det vi debatterar.
       Så det hade varit bättre om du höll dig till ämnet istället för att dra in fallolyckor.
       För övrigt så har du FORTFARANDE INTE redogjort för varför du lägger så stor vikt vid en undersökning som helt saknar statistisk relevans.

      • Jon says:

       Hmm…. i diagrammet ovan verkar siffrorna vara absoluta. Inte per capita. Om det är så så visar de på en minskning av antalet inlagda per capita vilket är det relevanta måttet.

       Absoluta tal är sällan intressanta om populationens storlek ändras vilket är fallet med Sveriges befolkning.

    • Jon says:

     Jag tycker helt klart att det finns problem med att enbart basera uttalanden om brottsutvecklingen på antalet anmälda brott.

     Samtidigt verkar du inte tycka det är problem att göra uttalanden om densamma baserat på telefonundersökningar med 40% bortfall.

     Om du vill vara trovärdig måste du problematisera även dessa siffror. Förmodligen säger ingen av dem sanningen men i din framställning gör du de senare till en slags “sanning” som du sedan kontrasterar anmälningsfrekvensen mot för att visa att den är felaktig.

  • Thomas says:

   Det stora problemet med statistik på mordförsök, och med statistik från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen, SCB osv, det är att så många “mordförsök” idag bara räknas som grov misshandel trots att folk blir halvt ihjälslagna.

 47. utrikeskorren says:

  Så hela ditt resonemang bygger på en rapport där svarsbortfallet är 40%.
  Innan du anklagar andra för att vara okunniga så ska du banne mig se till att du har i alla fall baskunskaper inom området.
  Eftersom du uppenbart har noll kunskaper inom statistik så tillåt mig att tala om för dig att en rapport med ett så stort bortfall har noll och ingen statistisk signifikans.
  Direkt pinsam är vad du är.

 48. Robert says:

  Tycker för mycket av kommentarerna handlar om statistiken som talar för sig själv, borde lägga lite av energin på varför det upplevs som att samhället och brotten ökar. Medias roll och de sociala nätverkens roll och påverkan har blivit större med en skrämmande dålig källreferens kontroll. För många människor läser något en gång på en obskyr hemsida eller på social media och helt plötsligt är det dagens sanning.

  När tom etablerade journalister hänvisar till tex wikipedia som vetenskaplig fakta då är samhället verkligen illa på det.

  Media och propaganda styrd information har idag fått för stor makt när den uppenbara bristen på kritiskt tänkande har totalt försvunnit.

 49. Anders Eriksson says:

  Folk vill inte se din sanning för de har en annan säkerställd uppfattning?

  Tino Sanandaji gjorde en kort sammanställning, inga felaktigheter där:
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153063023733231&set=a.10150320256993231.346950.560498230&type=1&__mref=message_bubble

  Du kör den enkla förklaringsmodellen till de ökande antal anmälningar dvs att anmälningsbenägenheten ökat.
  Det kan vara en förklaring men det är långt ifrån alltid en sanning. Att göra det till en sanning genom att bestämma att antagandet är den rätta förklaringsmodellen håller inte.

  Svenska skolan hade under många år få anmälningar gällande hot och våld.
  Sanningen var att den svenska skolan under närmare 15-20 år haft ökande problem med våld i form av vapen, misshandel, skadegörelse, hot, trakasserier, mobbing, våldtäkter etc. Våldet har riktats mot elever men på senare år även skolpersonal, främst lärare – varav många valt lärarflykten som lösning på ohållbar arbetssituation.
  Rykten hade gått men eftersom det inte fanns statistiskt underlag så togs inte problemet på allvar.

  Våld och hot ska givetvis anmälas men skolan har fungerat som en egen liten värld och elever som skulle blivit föremål för polis och socialtjänst har som främsta universallösning hanterats internt.
  Nu har trenden börjat vända tack vare arbetsmiljöverk och skolinspektion, anmälningarna ökar rejält och kommer så troligen göra ett bra tag till med tanke på att det fortfarande finns en rädsla för att anmäla.
  I dagsläget kan du alltså göra ANTAGANDET att skolvåldet helt plötsligt inte exploderat utan de ökande anmälningarna beror på nya anmälningsrutiner efter många års passivitet.
  Dock, med kontakter inom skolväsendet vet jag att våldet i skolan stadigt ökat för varje år både i antal och grovhet. Sannolikt kommer ökningen fortsätta flera år framåt men då kommer sådana som du hävda att så är inte fallet utan det är anmälningsbenägenheten som ökat, trots att där kommer finnas mörkertal.
  Så frustrerande då att som lärare få höra “Våldet i skolan ökar inte, skolan är snarare tryggare än någonsin, varför vill du inte se?!”

  http://skolvarlden.se/artiklar/allvarligt-vald-har-okat-med-40-procent

  Det var bara ett exempel på risken att dels inte vara lyhörd för problem när statistiskt underlag saknas, samt risken med att primärt förklara ökande våldsanmälningar med “ökad anmälningsbenägenhet” och knappt se åt möjligheten att de ökande anmälningarna faktiskt beror på ökat våld.

  Om vi släpper statistiken för en sekund och bara använder den information vi har om vårt samhälle och adderar lite logik:

  Om du frågar Malmös invånare om de tycker Malmö är tryggare, otryggare eller lika tryggt som för 10 år sedan samt 20 år sedan. Vad tror du svaret blir?

  Det finns något du inte hittar statistiskt underlag på men som skapar stor otrygghet för både boende, företagare, besökare, polis, brandkår, ambulans, brevbärare, entreprenörer och påverkar resten av Sveriges befolknings trygghetskänsla och det är:
  http://www.svd.se/55-no-go-zoner-i-sverige
  http://www.expressen.se/debatt/att-vara-tyst-om-fortrycket-ar-rasistiskt/

  Man kan anse att 55 no-go-zoner hade räckt men dessvärre finns det totalt 186 utanförskapsområden:
  http://www.tino.us/2014/05/uppdatering-av-utanforskapets-karta-visar-fortsatt-okning-av-utanforskap-2006-2012/
  Från 3 st 1990 till 186 st 2012. Utanförskapsområdena är varken kända för trygghet eller jämställdhet.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6160206
  http://www.svd.se/det-grova-valdet-har-okat-under-flera-ar
  http://www.dagensjuridik.se/2015/03/jerzy-sarnecki-de-grova-valdet-okar-forebyggande-arbete-kostnadseffektivt
  http://www.di.se/artiklar/2015/7/25/varning-for-handgranater-i-malmo/
  http://www.svd.se/har-sker-flest-skottlossningar
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2715106-karta-skottlossningar-2013-2015

  Den som idag säger att Sverige är tryggare än någonsin och förklarar ökat antal anmälningar med högre anmälningsbenägenhet måste ifrågasätta sig själv, inte alla andra som är av motsatt åsikt.

 50. JKO says:

  Inlägget hade vunnit på att redogöra för vad som i statistiken har definierats som en brottstyp och på så sätt förklara varför inte anmälningsstatistiken korrelerar med den rapporterade statistiken. Det är svårt att se hur en person kan missuppfatta att vederbörande till exempel blir misshandlad.

  I övrigt borde diskuteras om regionala skillnader finns eller inte, om typen av våld blivit grövre eller inte och om fler eller färre utsätts för våld oprovocerat. Södersjukhuset för till exempel statistik över gatuvåldet och för några år sedan verkade utgöra ett undantag i mångt och mycket, antalet spark- och skärskador (trasiga flaskor) ökade till exempel medan knivskador minskade. Enligt samma undersökningar anmäldes ungefär hälften av befarade misshandelsfall. Om det ser likadant ut i dag låter jag vara osagt.

 51. Pekka Sihvo says:

  Jag läste din sida innan jag kommenterade. Du tycker att antalet brott i Sverige minskar samtidigt som du bortförklarar ökat antal våldtäkter och sexualbrott med att det inte speglar den sanna bilden av utförda brott (=ökat antal påhittade väldtäkter). Jag tycker att hela tanken är vidrig och överlämnar den diskussionen till dig och Fi och Zara Larsson.

  • staffan says:

   Nu är du bara fånig. Att anmälningarna om sexualbrott ökar – även om den verkliga brottsligheten (kanske) inte gör det – har inget att göra med påhittade anmälningar. Det är det ingen som påstår. BRÅ uppskattar att ynka 12 procent av alla sexualbrott anmäls till polisen, om en procentenhet fler anmäler ett övergrepp ökar alltså “sexualbrottsligheten” med 4000 anmälningar. Lyckligtvis är det fler som anmäler sexuella övergrepp idag.

   Dessutom har definitionen av våldtäkt vidgas (vilket jag tycker är bra) så att det omfattar fler tvingande sexuella handlingar så som till exempel att tvinga till sig sex med en person i hjälplöst tillstånd. Det gör också att fler brett klassas som våldtäkt.

   Jag ska också säga att det är inte jag som “bortförklarar” de ökade anmälningarna – jag redogör bara för BRÅ:s analys av den verkliga brottsutvecklingen.

   • Pekka Sihvo says:

    Härligt, en intellektuell diskussion! Du håller med om att antalet sexualbrott ökar och du säger ju själv att det inte beror på påhittade anmälningar – vad beror det på i så fall enligt din analys? Är det för att fler anmäler brott idag (det kan du ju inte veta??) eller för att det begås fler brott?

    • staffan says:

     Nej jag säger inte att antalet sexualbrott ökar, det vet nämligen varken du eller jag eller BRÅ eller SCB. ANMÄLNINGARNA ökar och har ökat kraftigt. Men fortfarande är det bara en liten del av brotten som anmäls. BRÅ uppskattar ca 12 procent. Läser du ens vad jag skriver?

     Just sexualbrott har ett väldigt stort mörkertal, BRÅ uppskattar att det faktiska antalet våldtäkter inte ökat över tid, men har sett en ökning 2013.

     Vad jag tror att det beror på står ju i kommentaren du precis svarade på?

     • Pekka Sihvo says:

      Ja jag läser vad du skriver, citerar ” Att anmälningarna om sexualbrott ökar – även om den verkliga brottsligheten (kanske) inte gör det – har inget att göra med påhittade anmälningar”. OK du förnekar inte det och ifrågasätter det inte heller.

      Men om vi ska vara lite vetenskapliga så handlar frågan om att antalet anmälningar har ökat. Det förnekar du inte, eller hur?! Men om en kvinna fejkar en våldtäkt eller att det sker på riktigt, den frågan får du ta med Gudrun, Fi och co. Där känner jag i alla fall att man är ute på hal is om man vill ifrågasätta kvinnornas trovärdighet det får stå för dig.

      • staffan says:

       Men åh… jag försöker förklara en gång till – menar du allvar med att du inte förstår?

       Ja, ANMÄLNINGARNA om sexualbrott ökar – det har de gjort under lång tid.
       Det betyder inte nödvändigtvis att det begås fler sexualbrott. Hur kommer det sig?

       Jo, 1,3 procent uppger att de utsatts, det motsvarar 98.000 personer. Några har utsatts fler gånger. BRÅ uppskattar att över 400.000 sexualbrott begicks 2013. Av dessa anmäldes 17.000. Det vill säga de allra flesta brott anmäls inte. Det vi troligen ser är att några fler av de verkliga brotten (som begås på riktigt, av riktiga människor (läs: män) mot andra riktiga människor (läs:kvinnor)) anmäls istället för att ske i tysthet.

       Det handlar därför INTE om påhittade brott.

       • Patrik says:

        Alltid farligt med spekulation och att då uttala sig med dessa ordalag är felaktigt (“troligen ser”). Vi kan konstatera att antalet anmälningar ökat markant. Detta gäller sexualbrott, försök till mord dråp såväl som misshandel (inkl grov). Detta är fakta och återfinns på BRÅs sida. Därefter följer en rad spekulationer. Man hänvisar till undersökningar där utsattheten är låg (någon procent). Precis som du ifrågasätter hur sanna antalet anmälningar är kanske du också ska ifrågasätta dessa (denna) undersökning. Man kan misstänka att många inte vill svara, inte vill erkänna eller andra anledningar till att svaren skiftar/inte är korrekta. En undersökning kan heller aldrig ersätta eller övertrumfa faktisk data. Jag har inte sett något som tyder på att anmälningsfrekvensen plötsligt stadig gått uppåt!

        Således kan man vända på frågeställning och undra varför du har så svårt att acceptera att brottsligheten ökat?

       • Patrik says:

        Denna debattform är kanske inte är idealisk så jag gör direkt ett tillägg:
        Ska du föra en övertygande analys tycker jag du också bör ta upp argument/spekulation som kan peka åt en annan riktning. Vi vet att det kommit en rad nya medborgare, en del från länder där tilliten till rättsväsendet är lågt. Precis som du själv påpekar har det varit mycket diskussion i media kring brott och straff med negativ fokus och slutligen har vi en fortsatt urbanisering med större städer och anonymitet som följd. Allt detta skulle kunna peka på att anmälningsbenägenheten snarare MINSKAT i befolkningen som helhet. Lägg därtill ett stort ökat antal problemområden som normalt inte gynnar varken låg brottslighet eller hög anmälningsfrekvens.

        Återigen, ovan är spekulation, det enda vi har någorlunda säkra fakta på är anmälningar (samt annan dokumenterad data exvis hos sjukhus) – denna visar på en ökade brottslighet!

    • Pekka Sihvo says:

     haha, fick jag ingen replik på det sista? 🙂 (reply borttaget??)

     • staffan says:

      Skumt, kanske inte tillåter längre trådar. Har liksom inte hänt tidigare 🙂

     • Pekka Sihvo says:

      Staffan, nu måste du förklara dig och då citerar jag att du sa sist, men bryter ner det på radnivå för läsbarhetens skull, hur förklarar det här en minskad brottslighet enligt dina citat??

      – Jo, 1,3 procent uppger att de utsatts, det motsvarar 98.000 personer.
      – Några har utsatts fler gånger.
      – BRÅ uppskattar att över 400.000 sexualbrott begicks 2013.
      – Av dessa anmäldes 17.000.
      – Det vill säga de allra flesta brott anmäls inte.
      – Det vi troligen ser är att några fler av de verkliga brotten (som begås på riktigt, av riktiga människor (läs: män) mot andra riktiga människor (läs:kvinnor)) anmäls istället för att ske i tysthet.”

      Du säger ingenting om antalet brott (eller påhittade brott) ökade eller inte?!? Din serie av argument verkar inte ha en poäng/slutledning.

      • Pekka Sihvo says:

       Jag ska rätta mig själv, du skriver innan argumentationen: “Det betyder inte nödvändigtvis att det begås fler sexualbrott. Hur kommer det sig?”

     • Peter says:

      Du kanske läser vad som skrivs men tar bara till dig delar och missar därför helheten. En av teorierna till varför fler som utsätts för sexualbrott idag anmäler detta än vad som var fallet för kanske 10, 20 eller 30 år sedan är att de som blir utsatta i allt större utsträckning vågar anmäla. Att det var sämre ställt med att anmäla vad man ustattes för kan bero på att man i större grad skuldbelade sig själv för det man utsatts för. Plus att man även om man inte ansåg sig ha skuld i det som händ, ändå kände sådan skam att man valde att inte anmäla. Vissa typer av övergrepp kanske man inte ens själv såg som ett olagligt övergrepp, dvs att man faktiskt kunde polisanmäla det man utsatts för att att förövaren kunde bli fälld. Ponera att det i en stad sker 1000 våldtäkter ett år och av dessa anmäls 100. Tio år senare sker åter 1000 våldtäkter men av dem anmäls 200. Då har du fått en dubblering av antalet anmälda våldtäkter utan att det de facto begås fler våldtäkter. Och varjen för 10 år sedan eller idag betyder det att någon av de anmälda våldtäkterna är något annat än just i lagens mening våldtäkter.

      • Pekka Sihvo says:

       Bra, jag är beredd att hålla med dig i ditt resonemang. Varför kan antalet anmälningar ha ökat? Är det ett friskhetstecken – att kvinnorna är friare idag än för för 50 år sen, jag vill tro så på ett sätt?! Det känns inte helt osannolikt att det är så.

       Men det ska inte dölja frågan om vi är tryggare idag eller inte, om fler brott anmäls idag än förr så ska vi inte ignorera frågan. Jag kommer aldrig att nöja mig med att antalet anmälda brott endast är en statistisk fråga – anmälningsteknisk fråga eller inte – för den som drabbas är det en fråga om existens, egendom, värdighet, kött och blod! Fråga den i din omgivning om drabbats om ni inte tror mig. Vi har tappat vår värdighet.

   • Fredrik says:

    Enligt BRÅ– Antalet våldsbrott ökade med 329% eller från 27140 till 116423 per år under tidsperioden 1975-2011. Samtidigt ökade befolkningen bara med 16%

 52. Pekka Sihvo says:

  Hej Staffan,
  jag är en person som verkligen tror på millimeterrättvisa, ärlighet och fakta. Hur förklarar du den har utvecklingskurvan från Brå, undrar en akademiker (hoppas bilden kommer med, annars är länken här: https://www.google.se/search?q=br%C3%A5+statistik+sexualbrott+2015&espv=2&biw=1551&bih=784&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI982Di_umxwIV5apyCh0-BgC-#imgrc=iVN9EzCXm1xeiM%3A)?!

  Varför postar jag den här frågan? Jo, jag vill se en intellektuellt hederlig diskussion! 🙂

  • louise says:

   Men Pekka kan inte Brå:s statistik visa på det som Staffan menar och som Peter skrev innan ? Att våldtäkterna ökar inte i realiteten men att de tycks öka för att fler vågar anmäla? 1975 begicks det ungefär lika många våldtäkter som 2010 men att år 2010 vågar och vill fler kvinnor anmäla det som det utsatts för? Många kvinnor vågar inte anmäla för det finns ett stort stigma över att ha blivit våldtagen, kanske har vi från 1975 till 2010 lyckats lyfta lite på skammen och därmed vågar fler anmäla.

  • Mats B says:

   Du verkar återigen blanda ihop siffran “antal personer som polisanmält att de blivit våldtagna” med siffran “antal personer som anser att de blivit våldtagna men inte nödvändigtvis polisanmält det, exempelvis på grund av hot, rädsla eller skamm”. Din kurva stämmer ju väl överens med den kurva över antalet anmälda våltäckter som Staffan har med i sitt ursprungliga inlägg.

 53. Flemming M. says:

  Følger med interesse diskussionen om brottslikheten i Sverige. Når man læser svenske netaviser Aftonbladet og Expressen så får man indtryk at der rapporteres et fall av dødligt våld i Sverige hver anden dag. Det giver 180 fall på et år plus de fall som ikke rapporteres i aviserne. Findes der en foreløbig opgørelse over fall af dødligt våld for første halvår 2015 ?? Og der må vel også være en opgørelse for 2014. Det er jo her og nu folk oplever at brottslikheten øger derfor kunne det være interessant med meget nye tal

  • staffan says:

   För 2015 har jag ännu inte sett någon statistik. För 2014 var det 87st. Det var det också 2013. 2012 var det 68 st, det lägsta som BRÅ har uppmätt.

   • peter says:

    Skulle du inte, som är insatt i statistik, hålla med om att siffran 87 är betydligt mindre intressant än siffran 153 från samma rapport som inkluderar försök/stämpling till mord (+66)? Dels så fångar denna siffra det dödliga våldet i ett betydligt bättre mått då det inkluderar fall då förövaren inte lyckades men hade för avsikt att döda, dels så fångar vi förbättringen i våra traumaenheter och ökning i mobiltäthet för snabbare respons som potentiellt har reducerat antal dödsfall.

    BRÅ redovisar tyvärr inte denna rådata i detalj i tidsserie (bara i en otydlig graf), men de bekräftar att detta ökar. Resultatet: Utifrån denna gränsdragning så ökar det dödliga våldet.

    Att blint luta sig på denna rapport för att ro hem en poäng om ett tryggare samhälle säger mig att du utgår från en agenda, för jag kan inte tro att du missat detta om du nu är bevandrad i statistik. Det tråkiga med att om du inte tar med eller åtminstone nämner det som en parameter så faller trovärdigheten i det du skriver: ‘det finns en agenda och information väljs ut för att stötta just den’.

    Vad jag (och jag tror många andra) saknar generellt idag är en saklig, konstruktiv diskussion med ‘korten på bordet’, utan polariserade utfall från båda flanker baserat på undermåliga rapporter och dylikt som man kan skjuta hål på direkt.

    • Emil says:

     Jag håller med Peter fullständigt. Vi tar granat attentatet i Malmö som ett exempel nu, den finns inte med i nån statistik över varken våld eller mord utan turligt nog så studsade granaten av ett fönster och landade utanför lokalen där ett 50 tal människor satt. Bara den händelsen hade ju skjutit din statistik genom taket gällande mord Staffan men nu visar den inget alls. Statistik är en sak men verkligheten är en annan. Sluta hänvisa till statistik och känn efter själva. När du var yngre kände du obehag över att gå hem efter en kväll ute eller än värre, kände du att det va obekvämt med en kvinna ute sent på kvällen själv? Barn lekte ute på gatan till långt in på småtimmarna medan morsan och farsan skötte sitt, vad det nu va. Dom kollade till oss ibland och ropade in oss på mat. Idag skulle jag inte släppa min son på lakplatsen utan uppsyn. För guds skull tänk efter själva och tänk tillbaks på hur det va. Sluta stirra blint på statistik som alltid vinklas till egen vinning.

     • Johan says:

      “Sluta hänvisa till statistik och känn efter själva.”

      Jag tror att loppet är kört. Med denna IQ-nivå är det bara att ge upp.

  • Don Kongo says:

   Att få ett intryck är inte samma sak som att räkna antal – och intrycket kommer sig nog av att du läser de mest sensationalistiska skräptidningarna vi har i Sverige; hela deras affärsidé går ut på att använda krigsrubriker och skapa just intryck av att det händer hur mycket som helst hela tiden…

 54. Fredric M says:

  Det finns en uppsjö problem med denna statistik. Tidsserierna ofta för korta, definitioner ändras, urval för små och osäkra (NTU), vård förbättras (färre skadade dör etc).

  Vad vi dock vet med säkerhet är att de miljöer där våld förekommer har fått vissa tillskott de de senaste decennierna. Fler miljöer är ordentligt frikopplade från samhället. Det började med MC-gäng och sedan ganska länge är det kriminella gäng som dominerar. Gäng som står helt utanför samhället i alla aspekter och vilka inte har någon respekt för eller intresse av samhället.

  Och hur var statistiken kring skottskada av automatvapen, handgranatssplitter, kvinnliga baljongfall etc. år 1975? Det är klart folk är bekymrade över denna utveckling.

 55. Vad är det jag missar? says:

  BRÅ: ca 200.000 våldtäkt/försök/tvång per år.
  Finland: cirka 1000 våldtäkter anmäls/år, ca 100 döms för våldtäkt/försök/tvång per år.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Raiskaus#Tilastotietoa_raiskauksista

  WTF???

  • Bob says:

   Du jämför en uppskattning om det verkliga antalet våldtäkter med antalet anmälda våldtäkter. MEN, även 17.000 jämfört med 1.000 är en stor skillnad. Min magkänsla säger att steget att anmäla är större här (i Finland) än i Sverige men omöjligen så stort att det förklarar hela skillnaden.

   • NCF says:

    Möjligen skiljer sig den juridiska definitionen av våldtäkt länderna emellan. Skillnaden i folkmängd torde även den kunna vara relevant.

 56. Lasse says:

  Jag tycker att man glömmer bort en viktig faktor i den här statistiken. Tillgängligheten. Hur många hade mobiltelefon tex i början på 90-talet? Har man ingen mobil så är det så mycket svårare att ringa en ambulans i tid. Dör inte offret så är det max Grov misshandel alternativt mordförsök. Därför är Tillgängligheten en avgörande faktor i hela resonemanget.

  Jag skulle vilja se en graf över antalet mobilanvändare genom åren bredvid dessa grafer. Jag skulle inte bli förvånad om man kan se en klar tendens…

  • Jarl Kullé says:

   Fast det fanns telefoner precis överallt. I storstäderna fanns det telefonkiosker i varje gathörn osv. Så din teori stämmer knappast.

   • Andre says:

    Jarl, sker alla brott i storstäder? Tror knappast det fanns telefoner i varje hörn förutom i den absoluta citykärnan och även då är det flera minuters skillnad mot att ha en i fickan. Några minuter kan göra stor skillnad mellan liv och död. Vid en blödning är tidaspekten oerhört viktig för att överleva.

 57. John Walker says:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10269696.ab

  Ja Svensk statistik kan man ju lita på?

 58. Mats says:

  Om folk känner sig mer otrygga så gör dom.
  Det kan inte statistik ändra på.

 59. Min tanke says:

  Rapporten från BRÅ säger väl bara att färre dör av dödligt våld, inte att våldet minskar? Förklaringen till färre dödsfall går att förklara med mobiltelefoner och bättre akutsjukvård. Dessutom är nedgången knappt märkbar, vi kan lika gärna säga att det är en uppgång jämfört med 2012.

  När jag läst andra rapporter handlar det om en markant uppgång av brottsligheten. Detta utan att räkna med den minskade viljan hos folk att anmäla brott.

  • staffan says:

   Det finns ingen minskad vilja att anmäla brott. Var får du det ifrån? Det dödliga våldet har legat under 100 per år i 7-8 år i rad nu. När hände det senast? 2012 var det lägsta antalet mord som uppmätts.

   • Min tanke says:

    Från samma ställe som säger att människor idag har en större vilja att anmäla brott. En känsla!
    Det finns inga undersökningar eller något som tyder på att folk anmäler fler brott idag än tidigare, även BRÅ säger detta.
    Jag har pratat med poliser och deras uppfattning är att folk struntar i att anmäla.

   • Min tanke says:

    Det stämmer att dödligt våld har minskat. Men minskningen är inte stor och kan mycket väl bero på bättre akutsjukvård och användning av mobiler. Tiden är nästan alltid den kritiska faktorn mellan liv och död.
    Rapporten från BRÅ är inte fullständig, rätt dåligt att släppa den med en massa frågetecken anser jag.

   • John says:

    Angående viljan att inte vilja anmäla brott så har du delvis fel, tex i Norrlandslänen anmäls det färre pga att man anser att polisen inte löser dem, det har antagligen med att göra med tillgängligheten av polis på plats.
    Även då jag själv jobbade inom uniformsyrket så stod poliser och “förstod” varför folk inte anmälde då dessa inte var skyddade sen vid en ev rättegång, de var rädda och ville ej gå vidare.

 60. Superbra! Vill gärna komplettera med några detaljer.

  Det sker ett databrott 2006 i ULF-undersökningen, de går över från besöks- till telefonintervju. Det året gjorde de båda, för att se om det verkar få effekter. Det gör det! Andelen som uppger att de utsatts för våld är ca 0,5 procentenheter högre i telefonintervjun. Så man kan inte jämföra 2006-07 med tidigare data rakt av, även om det fortfarande är en ökning.

  Efter 2007 sker ett databrott igen, hela frågebatteriet anpassas till en EU-standard. Så det blir lite skakigt under en period.

  Men med tanke på siffrorna från Trygghetsundersökningen vågar man kanske tala om en nedåtgående trend 2005-13, även om man också kan tolka det som att det står rätt stilla med ett litet hopp upp 2007 och en liten svacka 2012.

  ULF-undersökningen går tillbaks till 1980, och då kan man ändå se en uppgång. Inte som en tydlig långsiktig trend, utan som ett snabbt ryck mellan 1988/89 och 1994/95. Dessförinnan lite upp och ner, därefter lite upp och ner. Jag har ingen aning om varför, men kan inte se att någon av de förklaringar som antyds på olika håll stämmer med den stora förändringen på så kort tid.

 61. Anna Ivarsson says:

  Hej Staffan,

  Det är en “intressant” tidshorisont du använt.

  Är det en slum eller kan du vara så att du bara använt de år som kan belägga dina argument?

  Om vi istället tittar på utvecklingen av våldet mellan, låt säg 1980 och dags datum, så är statistiken på BRÅ en annan vad gäller anmälda våldsbrott:

  Våldsbrott
  1980 27016 eller 384/100.000 inv.
  1990 52237 eller 610/100.000 inv.
  2000 75696 eller 853/100.000 inv.
  2010 112929 eller 1204/100.000 inv.
  2014 108071 eller 1115/100.000 inv.

  Försök till mord eller dråp
  1980 259 eller 3/100.000 inv.
  1990 482 eller 6/100.000 inv.
  2000 728 eller 8/100.000 inv.
  2010 792 eller 8/100.000 inv.
  2014 792 eller 8/100.000 inv.

  Misshandel inkl. grov
  1980 24668 eller 297/100.000 inv.
  1990 40690 eller 475/100.000 inv.
  2000 58851 eller 663/100.000 inv.
  2010 87854 eller 937/100.000 inv.
  2014 83324 eller 859/100.000 inv.

  Våldtäkt inkl. grov
  1980 885 eller 11/100.000 inv.
  1990 1410 eller 16/100.000 inv.
  2000 2026 eller 23/100.000 inv.
  2010 5960 eller 64/100.000 inv.
  2014 6697 eller 69/100.000 inv.

  Med denna statistik i ryggen kan man alltså hävda att:

  1. Våldsbrotten har (nästan) tredubblats sedan 1980.
  2. Försök till mord eller dråp har mer är dubblats.
  3. Misshandel är sex gånger vanligare idag än på åttiotalet.
  4. Våldtäkter är sex gånger vanligare idag än på åttiotalet.

  • staffan says:

   Nej det kan man faktiskt inte. Och skillnaden har inte att göra med tidshorisont utan att du rapporterar anmälda brott. Som jag försökt förklara är det en väldigt svag indikator på om den verkliga brottsligheten ökar eller minskar.

   • Per says:

    Hej Staffan!

    Bra artikel. Jag har en fråga gällande anmälda brott som jag hoppas att du kan svara på. Om någon blir misshandlad utanför en restaurang och tjugo personer ringer 112 och anmäler den blir det då registrerat som tjugo anmälningar av misshandel i BRÅ:s statistik eller bakas de ihop till en?

    Om de registreras som tjugo anmälningar skulle det ju i så fall fullständigt ogiltigförklara Annas inlägg ovan eftersom mobiltelefontätheten på 80- och 90-talet var en bråkdel av idag.

    Tack / Per

    • staffan says:

     Jag vet inte exakt hur polisen upprättar anmälningar. Vad jag har förstått så har dubbelanmälningar ökat, telefoners betydelse för antalet är säkert en faktor. En annan är att polisen införde en mer datoriserad ärendehantering under 90-talet vilket kan göra att uppenbara felanmälningar som tex för dödligt våld, inte sållades bort innan de registrerades. Det kan vara en anledning till fler anmälningar om dödligt våld.

    • Linda says:

     Hej Per!
     Det blir inte 20 anmälningar. Den patrull som skickas till platsen upprättar en anmälan. Men visst kan det i andra fall förekomma dubbla anmälningar.
     /Linda

   • peter says:

    Jo, det kan man, men inte isolerat, på samma sätt som man inte kan avfärda den helt som du gör. Jag förstår var du kommer ifrån mht att anmälda brott inte är en lika bra indikator som e.g. ‘handlagda brott’, men tyvärr så publicerar inte BRÅ den rådatan i tidsserie.

    Båda mättillfällena tittar på anmälda brott, och har således samma utgångspunkt med samma bias. Det visar ingen exakthet då anmälningstendensen kan variera över tid, men det visar en trend som omöjligen till 100% kan förklara e.g. en 6x ökning i anmälda våldtäkter.

    • erik says:

     Om du jämför antalet anmälda våldtäkter 1980 med 2015 bör du tänka på att fler handlingar klassas som våldtäkt idag jämfört med 80-talet – det är säkert inte hela förklaringen.

   • Daniel says:

    Men finns det verkligen något annat sätt att mäta brottslighet än igenom dels anmälda brott och dels uppklarade brott/domar?

    Visst är dessa trubbiga instrument men om ett brott inte anmäls, hur ska det då kunna hanteras av rättsväsendet?

    • Mats B says:

     Såklart det finns. Exempelvis genom anonyma undersökningar där folk får berätta om de har utsatts för brott och ifall de anmält detta eller inte.

  • IckeSamhällsvetare says:

   Samtliga 4 påståenden på slutet är felaktiga. Däremot så Anmäls det fler brott. Det kan bero på många saker.

   1) Mindre krångligt att anmäla.
   2) Folk kanske litar mer på polisen idag än förr.
   3) En viss procent av anmälningar är säkert felaktiga. Det kan ju rent av vara som så att folk sätter i system att anmäla för att skapa en illusion av att allting blir mycket värre – av politiska motiv som ursäkt att driva igenom hårdare lagar och mer övervakning, eller så kan det vara en taktik av brottslingar att dribbla bort polisen från där de riktiga brotten sker. Speciellt om man kan anmäla både anonymt och enkelt så ökar ju den risken.

  • Manne N says:

   Med denna statistik i ryggen kan man hävda att:
   1. ANMÄLDA Våldsbrott har (nästan) tredubblats sedan 1980.
   2. ANMÄLDA Försök till mord eller dråp har mer är dubblats.
   3. ANMÄLD Misshandel är sex gånger vanligare idag än på åttiotalet.
   4. ANMÄLD Våldtäkter är sex gånger vanligare idag än på åttiotalet.

   Om man viss få en uppfattning om antalet verkliga brott så ska man läsa offerundersökningar/NTU.

 62. Gregor Andolin says:

  “Ökar misshandel och grovt våld (som inte är dödligt):
  Nej, det gör det inte heller. Enligt samtliga tre stora undersökningar har utsattheten för våld minskat, dvs. allt färre svarar ja på frågan om de utsatts för våld de senaste året. Mellan 2 och 3 procent svarade 2013 att de blivit utsatta.”

  Så du förlitar dig på opinionsundersökningar om våldet minskar.

  Är det för att vi saknar brottsstatistik? Nej! Statistiken visar att brotten ökar och ökar konstant.
  “Men med allt färre som utsatts för våld och med allt färre vårdas på sjukhus pga våld är det osannolikt att våldet faktiskt har ökat.”

  Är det för att alla som blir utsatta för våld hamnar på sjukhus? Nej! Statistiken visar motsatsen.

  “Jag säger det igen – för detta är den springande punkten – att anmälningarna ökar är inte det samma som att våldet ökar.”

  Du har inget som stöd, du skriver att det TROS inte betyda att våldet ökar.

  Seriöst, “en rad debattörers kringelkrokar för att slippa förstå.” hur mycket kringelkrokar du inte för att undvika det faktum att anmälningar om våld ökar?

  Varför är det så många som vill hävda att brottsligheten minskar?

 63. Niklas Hild says:

  Tack!

  Skrev själv denna text idag, innan jag visste om din text.

  SD och “anmälda brott”

  Vid varje tragisk händelse, som nu på IKEA, startar SD’s fotfolk sin smutskastningskampanj,
  som ett brev på posten. “Anmälda brott, misshandel” har nu ökat dramatiskt till 83 000 st
  skreks det ut. Och den siffran stämmer. Men det är något annat här som inte stämmer.

  För samtidigt visar BRÅ’s tabeller att tryggheten ökar, faktiska brott minskar, sjukhusen
  visar ingen uppgång i behandling av våldsbrott, samma sak säger NTU:
  “Andelen som uppger att de har utsatts för misshandel har minskat
  successivt från 2,7 procent 2005 till 1,9 procent 2012”

  Så hur kan statistik visa på både uppgång och nedgång?

  Jag tog en kopp kaffe och kikade på vad som definieras som misshandel:
  “Misshandel är till exempel en örfil, en lättare spark, att knuffa någon så denne slår sig,
  att slita och dra i någons kläder”

  Med andra ord sånt som vi som är äldre än 30 år skulle kalla en bagatell, en axelryckning
  eller en icke-fråga. Inte gick vi till polisen och upprättade en anmälan om misshandel
  om någon drog oss i kläderna?

  Men nu har de lätt-kränkta tagit plats i samhället

  Och jag började ana ett mönster

  Kom att tänka på Riksdagsledamoten Lars Isovaara (SD) som först anmälde ett rån,
  (givetvis av invandrare) och sedan blev anmäld för att ha förolämpat en riksdagsvakt,
  (givetvis med utländskt utseende) genom att skrika och härma en gris.
  Två anmälningar på en natt. Sen visade det sig att han supit bort väskan på krogen.

  Kom sen att tänka på en annan incident “Christer Wikström (SD) och burka-kvinnan”
  Enligt kvinnan började Wikström dra i hennes kläder när hon stod i kassan
  Wikström menar att kvinnan rusade mot honom när han stod i kassan och slitit i hans tröja,
  och slagit honom med en handväska. Kvinnan och Wikström anmälde varandra för misshandel
  Två anmälningar på en dag.

  Eller: Den socialdemokratiska politikern Ingvor Bergman har polisanmälts för misshandel
  efter att ha nypt SD-politikern Hanna Wigh under en debatt i kommunfullmäktige.
  Ett nyp!

  Eller: En sverigedemokratisk kommunpolitiker med flera förtroendeuppdrag i Gislaved
  har polisanmälts för misshandel efter att ett möte spårat ur på måndagen.
  Bråket ska ha skett över en protokollfråga där två av mötesdeltagarna inte var överens.
  En protokollfråga!

  Sånt här sitter svensk polis, åklagare och rättsväsende och utreder istället för att
  göra nytta på gator och torg. Tro fan att de krimenella i Malmö har rena julaftonen.
  De lätt-kränkta tar ju upp stor del av resurserna.

  Så SD fyller statistiken med icke-ärenden och vinklar det sen till ökat våld i samhället

  Lågt

  Riktigt, riktigt lågt

  • Min tanke says:

   Jag tror tvärt emot dig att det anmäldes fler brott förr. Idag läggs alltfler brottsutredningar ner av polisen eftersom dom inte är värda att utreda. Folk struntar i att anmäla brott eftersom ingenting kommer att hända.
   Att antalet anmälningar har ökat är pga av att antalet brott har ökat.
   Att antalet döda inte har ökat tror jag till stor del beror på mobiltelefonerna och bättre akutsjukvård.

   Sedan blir färre fällda, men det handlar mest om polisens prioriterningar.

   • Fredrik Andersson says:

    Att tro något bevisar inget. Att fler våldsbrott anmäls är ju klart men i undersökningar anger ungefär lika många eller färre att de har utsatts för våld och samma sak förmedlas av sjukvårdens statistik.

    Antingen är det fler som syr ihop sina knivskador själva nu eller så har antal anmälningar ökat av någon annan anledning.

   • erik says:

    Men om sjukvården inte rapporterar in fler fall så kan det väl ändå inte vara tack vare supersjukvård som antalet döda sjunker.
    Kan inte folk läsa vad det är man kommenterar!

  • Linda S says:

   Det var bland det mest irrelevanta och korkade jag läst idag..

  • Conny says:

   Väldigt bra Niklas och Staffan.

 64. Peter Leid says:

  Vad är fel med de siffror som tex 6mannen publicerar? För de är ju korrekta siffror från BRÅ. Beror den enorma ökningen enbart på “överrapportering”?

  Vad säger du om Tino Sanandajis inlägg i denna debatt? Du nämner inte honom.

 65. Erik Gertkvist says:

  Jag älskar statistik och jämförelser. Men jag ser tyvärr många brister i ditt resonemang ovan – åtminstone utifrån resonemanget “brottsligheten i Sverige minskar”.

  En grundläggande invändning är att du bara räknar med våld mot person. Med andra ord – om ett gäng håller orten i sådan skräck att de inte ens behöver ta till våld för att upprätthålla sin ställning, driva in beskydd, bedriva knarkförsäljning utan ingrepp från polisen osv skulle dina mätmetoder visa på en _minskning_ av brottsligheten. Jämförelsevis minskade antalet lynchningar av svarta i amerikanska Sydstaterna efter 1890 – men det innebar inte att de svarta fick det bättre eller att de vita insåg det omoraliska i sitt beteende, utan att de svarta ledarna vid det laget hade mördats och resten av de svarta teg, led och accepterade diskriminerande lagstiftning och rasistiskt våld. I Sverige kan den senaste tidens handgranatsprängningar sägas falla under denna kategori.

  Jag medger att det är svårt att mäta denna diskrepans, men det går inte heller att avfärda min invändning.

  En annan grundläggande invändning är att många inte sagt “Sverige _är_ åt helvete”, utan “Sverige _kommer_ att gå åt helvete” och extrapolerar läget just nu. Utanförskapsområden orsaker inte nödvändigtvis massor av våld – men allt fler utanförskapsområden, allt ineffektivare polis/rättsväsende och ett framväxande bidragsförsörjt proletariat vet vi utvecklas mot våld och eroderad rättsstat. Då går det inte att framhålla historiska data som en invändning mot framtiden. Såvida Sverige inte stod inför exakt samma situation 1970 utan att något hände, vill säga.

  Vi vet från såväl studier som fullskaleexperiment att brott ofta drabbar de fattigaste och mest utsatta. Den gråa ekonomin blir ofta rånad, utpressad eller exploaterad av den svarta ekonomin utan att blanda in polis och rättsväsende. Tror någon att pizzeria-ägaren i Malmö som blivit misshandlad av det lokala beskyddargänget gör en polisanmälan, fyller i BRÅ-enkäter eller ens besöker sjukhuset? Och i takt med att den gråa ekonomin växer, antalet utanförskapsområden blir fler och allt fler ställen minskar den officiella statistikens tillförlitlighet.

  Ett anekdotiskt exempel är min kompis från Malmö. Han polisanmälde varje gång någon av hans söner blivit rånad på stan. Sedan flera år bor han i en de facto gated community i Stockholms rikare förorter. Jag tvivlar dock på att den som numera bor i hans lägenhet i Malmö är lika flitig i att göra polisanmälningar. Även här kan statistik och verklighet skilja sig åt.

  En proxy på brottslighet torde vara illegalt innehav och användning av skjutvapen. Hur ser statistiken ut där, om man rensar för jaktbrott? Polis och BRÅ verkar uppleva en dramatisk ökning av hotbilden, eftersom de betonar vikten av att minska antalet vapen i cirkulation.

  En annan proxy för brottslighet kan vara elevnärvaro i skolor. I dagens Sverige finns det ingen laglig sysselsättning för barn, samtidigt som skolan är avgiftsfri och ett krav för lagliga arbeten. Den 15-åring som regelbundet är frånvarande är antingen på den kriminella banan, eller i överhängande risk att hamna där. Hur ser statistiken ut där?

  En tredje proxy är om blåljus-verksamheterna är oroliga för att bege sig in i vissa områden. Det är trubbigt, men bättre måttstock än det mesta (åtminstone i dagens Sverige – jag skulle inte lita på samma mätningar i Ferguson). Anekdotiskt verkar ambulansfolket betydligt mer benägna idag än för tio år sedan att begära poliseskort. Men det kan ju ha många felkällor, tex löneförhandlingar.

  • Simme says:

   “Ett anekdotiskt exempel är min kompis från Malmö. Han polisanmälde varje gång någon av hans söner blivit rånad på stan. Sedan flera år bor han i en de facto gated community i Stockholms rikare förorter. Jag tvivlar dock på att den som numera bor i hans lägenhet i Malmö är lika flitig i att göra polisanmälningar. Även här kan statistik och verklighet skilja sig åt.”

   Vad pratar du om för en förort? Jag har bott hela livet i Sthlm och det finns inte, och har under modern tid aldrig funnits, gated communities här. Däremot i Limhamn i Malmö och Kungsbacka i Göteborg om man får tro mediarapporteringen.

   “[…] BRÅ-enkäter” …är ingent som brottsoffer fyller i, utan eventuellt närpolischefen. Dock behöver BRÅ oftast bara räkna antalet anmälningar som hamnar i Sveriges polis händer, för JA det finns faktiskt summerat i en databas och är inget som brottoffer eller poliser behöver fylla i enkäter för.

   Det är ju kanon om du kan låta bli att överdriva/hitta på.

   I övrigt; kul kommentar! Som du säger så kan ingen mäta på omätbara saker, dvs det du tar upp i första stycket.

   • Erik Gertkvist says:

    Jag skrev “de facto” gated community. Ekerö – långt ute på obygden med dassig kollektivtrafik, en enda infart för bilar och ingen bostad som kostar under 3 miljoner inom kilometrars avstånd. Minimal risk att obehöriga tar sig dit, som min kompis uttrycker det.

    Vad gäller BRÅ-enkäter – hur menar du att BRÅ skulle kunna registrera en misshandel som brottsoffret och eventuella vittnen inte rapporterar till polisen? Borde inte utebliven rapportering leda till snedvridning av statistiken? Och eftersom utanförskapsområdena ökar i antal – borde inte snedvridningen också öka?

    Omätbara saker går att mäta, som jag nämner senare om proxys. Illegala vapen, frånvaro i skolan och blåljuspersonals upplevelser är alla sätt att indirekt mäta brottslighet. Ett annat sätt vore att jämföra inkomst mot bilinnehav. Om arbetslösa 20-åringar i områden med halva köpkraften jämfört med riksssnittet äger bilar värda 300 000 tyder det på något. Det är också fullt möjligt att göra sökningar i patientjournaler efter nyckelord som “yttre våld” och liknande, uppdelat efter kön och ålder (hur man juridiskt och praktiskt gör det är dock en affärshemlighet jag inte avslöjar).

    Ofta är proxies faktiskt bättre än officiella data. Officiellt hävdar alla landsting att de har samma bedömning och behandling av cancer. Men tittar man på landstingens inköp av dyra cellgifter i förhållande till antal patienter som har den form av cancer de dyra cellgifterna fungerar på varierar resultatet våldsamt mellan landsting.

    Det förutsätter dock att man är intresserad av att få fram ofta obehagliga och svårhanterade svar.

 66. Mycket övertygande genomgång av statistiken!

  Jag funderar dock på om inte Lotta Grönings tweet på ett sätt var något på spåren. Det här är säkert mycket svårare att få ut ur BRÅ:s och SCB:s rapporter m m, men det kan ju vara så att brottsligheten har ökat kraftigt inom vissa geografiska områden (t ex vissa förorter) i Sverige, även om totalen för riket har minskat. Och den avgränsade ökningens orsaker och lösningar kan i så fall vara värd en diskussion.

 67. Stig-Björn Ljunggren says:

  Intressant. Ett par djupdykningar vore intressant. Hur ser det ut med våldet om vi korrar för antalet “unga män”, ju fler, desto mer våld. Och då är väl utvecklingen ännu mer positiv? Det andra är (mer svårundersökt) om medias rapportering blivit mer spektakulär! Det är ju alltid skillnad mellan “verklig verklighet” och “medieverklighet”, har den ökat?

 68. Vemsomhelst says:

  Har inte lusläst ska erkännas, men är det inte så att författaren själv väljer vad han tror på? I de fall det faktiskt har ökat, så är siffrorna plötsligt “bara anmälda” och osäkra eller för nya.

  Urvalet är en väldigt kort period. Hur ser det ut under 80 och 90 tal? Det är förändringen under en lång tid som är mer intressant kan jag tycka.

  • Vemsomhelst says:

   Äsch, jag kan vara en idiot. Läste nogrannare och såg nu att årtalen varierade på olika grafer. Som sagt, inte lusläst…
   Helt ok att radera min kommentar om du vill.

 69. Peter says:

  Intressant att de fall där statistiken faktiskt säger tvärtemot vad du själv gör så bortförklarar du det med att statistik inte går att lita på. Cherry picking kallas det.

  • Markus says:

   Ta gärna upp de konkreta fallen av vad som skulle vara cherry picking här. Kom sen gärna med en förklaring till varför Staffans kritik av just de fallen inte skulle vara giltig, med ett välgrundat motargument.

 70. Nils Vesterberg says:

  Är det sjukvårdens förmåga att rädda offer för svåra våldsbrott som förbättrats, eller är det människors våldsanvändning gentemot varandra som minskat?

  • Kristofer Strinnholm says:

   Intressant vinkel med att sjukvården förbättrats. Jag hoppas det är så att fler räddats tack vare bättre vård. Då borde dessa fall hamna under statistiken skadade/misshandlade. Detta är ju svårt att se i just dessa diagram, men en intressant vinkel. Dock så försvinner inte de drabbade för brotten från den statistik som tagits upp här. De är bara på annan plats som jag skrev ovan.

 71. Thomas says:

  Med all respekt, trots alla dina siffror så lyckas du inte visa på något pålitligt sätt att brottsligheten minskar. Att dödligheten minskar behöver inte ha med nivån av våld att göra, ambulansvård och sjukhusrutiner har förbättrats och leder till att fler klarar sig. I övrigt verkar ditt viktigaste underlag bestå av enkäter, som du inte lyfter fram metodproblemen med, till skillnad från anmälningar där du gärna lyfter fram övriga faktorer.

  Om du påstår något så får du stå ut med att det skärskådas. Kan anledningen till att man inte vill tro på att brottsligheten minskar bero på att du inte lyckats visa detta på ett övertygande sätt snarare än att man är främlingsfientlig?

  • Men om folk-som-skulle-ha-dött verkligen har blivit räddade pga bättre akutsjukvård – en dramatisk vårdförbättring som av en slump precis lagom neutraliserar den kraftiga ökningen av anmälningar – så borde de ju ändå ha registrerats av sjukvården som “vårdare pga våld”. Men inte heller detta har ökat.

   • Thomas says:

    Har försökt hitta källan till denna siffra, det redovisas ju tyvärr inte ovan varifrån den kommer. Att traumasjukvården har förbättrats radikalt de senaste decennierna är ingen slump, förstår inte varför det skulle vara konstigt att detta sker samtidigt som fler polisanmälningar sker? Det skulle ju däremot vara märkligt om den förbättrade traumasjukvården skulle ge noll effekt på dödsfallen.

    Ang. rapporterat vårdade så ser man ju tydligt en ökning under större delen av 00-talet med en minskning på senare år som ju skulle kunna vara en fluktuation. Hursomhelst är det ju absolut ingen tydlig indikation på att våldet minskat som författaren påstår bombsäkert. Att man övergår från kniv till skjutvapen är ju knappast positivt.

    • staffan says:

     Källan är Socialstyrelsen. Du kan hitta siffrorna i deras databas på nätet. Bilderna är hämtade från BRÅ en rapport om personbrott fram till 2014 (rapporten kom i år). jag ska lägga in en länk, glömde det.Tack.

     Brå gör dock inte samma analys om den verkliga brottsligheten som du.

     • Thomas says:

      Om du bara går efter Brås analys så förstår jag inte varför du presenterar siffror eller tolkar dem själv, säg då bara “för att Brå säger det” och hänvisa till dem.

    • Markus says:

     Skulle du kunna bemöta argumentet om att andelen “vårdade på grund av våld” inte ökat? Om din förklaringsmodell är att dödligt våld enbart minskat för att sjukvården klarar av att rädda dem, hur kommer det sig då att vi inte ser en tydlig ökning (motsvarande minskningen i dödligt våld) på antalet patienter som ligger under “vårdas pga våld”?

     • Thomas says:

      Ökade svagt fram till 2008, därefter något minskat, ingetdera kan beskrivas ha någon statistisk signifikans. 2008 är för nära för att dra nån slutsats.

 72. David says:

  Min vän är anslytiker och har svårt att få fram ursprungsland på anmälda. Stämmer verkligen detta?

  Stats på vilka som sitter inne mest har nekats med.

  Kan du emaila mig tack!

  • Anders Jackson says:

   Kan inte se att han berört något om invandring eller ursprungsland över huvud taget, är heller inte relevant för diskussionen. Tror inte att det redovisas.

   • Daniel says:

    Fram till för ca 10 år sedan var det inga större problem för BRÅ att statistiskt redovisa nationalitet eller åtminstone vilken världsdel som brottslingar kom från…

  • LillStrumpa says:

   Går vi på våldtäkter så är Andreas det vanligaste förnamnet…

Leave a Reply to Ann-Britt Tjernqvist Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *