Mohamed Nasheed döms till 13 års fängelse

Du har kanske sett hans desperata vädjan till andra länders regeringar att ta klimatfrågan på allvar. Eller så har du sett hans regerings PR-stunts som att hålla regeringsmöten under vattnet  för att rikta fokus på den stigande havsnivån som hotar att ödelägga hela landet. Eller så har du sett dokumentären om hur han efter åratal i exil återvände till Maldiverna, ledde demokratirörelsen och blev landets första demokratiskt valda president 2008.

Mindre troligt är att du följde den kupp i vilken han under pistolhot tvingades avgå som president och att stora delar av omvärlden accepterade kuppen som legitim och påstod att han avgått frivilligt.

Igår dömdes Mohamed Nasheed till 13 års fängelse i en kafka-liknande process. President Abdulla Yameen, halvbror till före detta president Gayoom som styrde öriket med hård hand i 30 år och som avsattes av Nasheed 2008, hävdar att domen inte på något sätt är politisk. 

Maldiverna är ett litet land med en befolkning på under 400.000 personer. Omvärldens reaktioner brukar inte bli av påtaglig magnitud. När president Yameen vann valet 2013, mot just Nasheed – efter en process som får Gore-vs-Bush-2000 att framstå som demokratisk  – var omvärldens reaktioner knappt märkbara. Chansen är stor att du inte ens hörde talas om det.

Men nu är det läge att protestera. Hittills har jag inte sett någon officiell svensk reaktion. Det är dags för ledare i EU och USA att visa att Maldiverna inte bara är bakgrunden på deras bröllopsfoton. 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mohamed Nasheed döms till 13 års fängelse

Elisabeth Höglund, tiggare och journalistik

Jag har tidigare haft anledning att kommentera den före detta journalisten och numer På-Spåret-vinnaren, Elisabeth Höglund och hennes förhållande till journalistisk integritet och fakta. På sin blogg kunde hon i torsdags ‘avslöja’ att tiggeriet verkligen är organiserat och tvingande och därför brottsligt.

Artikeln är inget journalistiskt storverk. Att den skulle vara skriven av en av Sveriges mest kända journalister går inte att gissa.

Så här tänker jag mig att den skulle betygsättas på A-kursen på random mediegymnasium.

höglund1

höglund2

Skärmavbild 2015-03-04 kl. 21.02.17

Posted in Uncategorized | 33 Comments

Hur mycket är 8,4 miljarder?

Nästa år kommer var femte biståndskrona stanna i Sverige för att betala flyktingmottagandet. Det betyder att 8,4 miljarder av det vi sätter av till ”bistånd” aldrig betalas ut eftersom vi valt att räkna flyktingmottagande som bistånd.

Hur mycket är 8,4 miljarder kronor? För att förstå omfattningen kan en jämförelse med andra kostnader vara till nytta.

 • Sveriges humanitära bistånd + hälsobiståndet + utbildningsbiståndet + bistånd till vatten och sanitet + bistånd för bättre handelspolitik = 8,4 miljarder.
 • Sveriges bistånd till de 25 största biståndsmottagarna* tillsammans = 8,4 miljarder.
 • Sveriges bistånd till alla länder utom de tre största (63 st) = 8,4 miljarder
 • Fem års genomsnittligt bistånd till Liberia (från alla givare) = 8,4 miljarder

Eller om man skulle vilja sätta ihop ett paket:

 • 2 miljoner malariabehandlingar á tre dagar,
 • 5 veckors specialmat för 20 miljoner undernärda barn,
 • 20 miljoner doser mässlingsvaccin,
 • 20 miljoner doser stelkrampsvaccin vid förlossning,
 • 20 miljoner doser poliovaccin,
 • 20 miljoner myggnät,
 • Rent vatten till 20 miljoner människor,
 • 50.000 vattenpumpar,
 • 100 miljoner vattenreningstabletter,
 • 30.000 skyddspaket mot ebola för familjer
 • 2 miljoner filtar

Summa: cirka 8,4 miljarder.

* De 25 största mottagarna är: Moçambique, Tanzania, Afghanistan, Kenya, Kongo, Palestina, Somalia, Zambia, Mali, Bangladesh, Syrien, Kambodja, Uganda, Bolivia, Colombia, Zimbabwe, Guatemala, Liberia, Irak, Bosnien-Hercegovina, Rwanda, Myanmar (Burma), Georgien, Etiopien, Burkina Faso.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Biståndet är lägre än 2006 – trots enprocentnivån

 

Sammanfattning: Eftersom biståndet följer vår BNI har det ökat kraftigt sedan 2006. Totalt har ökningen medfört 41 nya miljarder till biståndsbudgeten. Men allt större avräkningar, för bla. flyktingmottagande, har gjort att vi sedan 2006 minskat biståndsverksamheten med 2,5 miljarder.

År 2006 nådde Sverige 1 procent av BNI i bistånd. Det har vi hållit sedan dess vilket gjort att biståndet har ökat i takt med tillväxten.

Däremot har de allt större avräkningarna motverkat höjningen och som jag skrivit tidigare här på bloggen så har själva biståndsverksamheten i realiteten minskat. Årets budget spär kraftigt på den trenden.

1 procent av BNI 2006 betydde 32 miljarder kronor i bistånd. För nästa år är biståndet dock över 40 miljarder, en ökning med 8,4 miljarder. Men av den ökningen står avräkningarna för 8 miljarder eller 95 procent. Resterande del av ökningen står ökade administrativa kostnader på Sida för.

Kvar av de 8,4 miljarderna är ingenting. Bistånd till fattiga länder (bilateralt bistånd) har i själva verket minskat med 3 miljarder jämfört med 2006 och även om nästan 2 miljarder mer går via UD till FN, Världsbanken och andra multilaterala organisationer betyder det ändå att biståndet nästa år är 1,1 miljarder lägre (se blå stapel) än 2006.

Skärmavbild 2014-11-03 kl. 16.25.27

I rena siffror ser jämförelsen ut så här, summorna är justerade för inflation.

Skärmavbild 2014-11-03 kl. 16.28.30

De ökade avräkningarna har förklarats med de kraftigt ökade flyktingströmmarna i världen, eftersom Sverige valt att låta biståndet betala vårt flyktingmottagande.

Men trenden med allt större avräkningar som urholkat det verkliga biståndet i allt högre grad har pågått under hela tiden sedan 2006, även innan finanskris eller ökade flyktingströmmar.

Samma uträkning som ovan, fast för hela perioden sedan 2006 visar att 1 procent-nivån och den ökade tillväxten visserligen tillfört 41 nya miljarder jämfört med 2006 års nivå.

Men av dessa 41 miljarder är 31 miljarder avräkningar, nästan 3 miljarder är ökade kostnader för Sida och andra organisationer som genomför bistånd och 10 miljarder har gått till reformarbete i Östeuropa och inte räknats som biståndsverksamhet.

De summor som lämnat landet som bistånd genom Sida och UD har i själva verket minskat med 2,5 miljarder jämfört med 2006 års nivå. Detta trots att biståndsbudgeten ser ut att ha ökat med 41 miljarder.

Skärmavbild 2014-11-03 kl. 17.13.56

(klicka på bilden för förstoring)

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Ett oanständigt rekord

Det här var inga goda nyheter för världens fattiga. Miljöpartiet har genom hela förra mandatperioden kritiserat Sveriges sätt att låta biståndet betala en ovanligt stor del av kostnaderna för flyktingmottagande. Med syfte att MER pengar ska gå till att förbättra livsvillkoren för världens fattiga.

Nu tvingas den nya biståndsministern, Isabella Lövin (mp) administrera en biståndsbudget med de största avräkningarna för flyktingkostnader någonsin. 

Jag har länge kritiserat att Sverige låter så stor del av biståndet betala kostnader vi har i Sverige. Redan under förra S-regeringen låg de svenska avräkningarna dubbelt så högt som genomsnittet. Detta steg snabbt under alliansregeringen 3 gånger så högt. Till 4 gånger.

Skärmavbild 2014-10-23 kl. 10.59.29

Så kom S och MP:s första budget: 21 procent av biståndet stannar i Sverige eller 8,4 miljarder kronor. Nu ligger vi 7,5 gånger över genomsnittet.

Skärmavbild 2014-10-23 kl. 11.00.07

Först ett internationellt perspektiv. Det är lite oklart hur andra länder räknar ut hur mycket de låter biståndet betala av flyktingmottagandet. Men ingen tar så mycket som Sverige gör, vissa tar inget.

 • 2012 lät EU-länderna 2 miljarder dollar gå från biståndet till inhemska kostnader för mottagande. I år tar Sverige ensamt över 1 miljard dollar.
 • 2012 låg andelen på 2,8 procent hos övriga givarländer i år tar vi 21 procent.
 • 8,4 miljarder är lika mycket de 26 största biståndsländerna fick tillsammans.

Det finns två anledningar till att kostnaden är så hög. Den ena kan vi inte påverka, hur många människor som söker skydd i Sverige. I år beräknas antalet bli 79.000. Att dessa har rätten att söka asyl i Sverige i självklart – det har brett stöd hos svenska folket och i riksdagen. Detta är inte ifrågasatt.

De andra faktorn, hur mycket av den kostnaden vi tar från biståndet till världens fattiga, ja det är helt och hållet upp till oss själva – idag ytterst den nyligen valda S+MP regeringen.

Jag har full förståelse för att det var ont om tid i denna budgetprocess. Att på någon vecka göra förändringar för miljarder är inte lätt, även om man även tidigare haft en politik på området. Men vi ska vara på det klara med att det får konsekvenser för människor som lever i fattigdom och förtryck, de biståndet ska hjälpa.

Det vi nu vill höra är att systemet ska ses över till nästa år. Det är inte rimligt att fattiga människor ska behöva betala vår generösa flyktingpolitik. Då är den nämligen inte generös.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Betalar biståndet kriminalvårdens lyxresor?

Idag avslöjade Kaliber att anställda vid Kriminalvården åker första klass och bor på lyxhotell, i samband med utvisningsresor. Förutom att det verkar sticka folk i ögonen har frågan idag rests om det kan vara så att det är svenskt bistånd som betalar dessa resor. 

Frågan är inte konstig. Eller helt enkel att svara på. Som jag flera gånger skrivit om här på bloggen, tas en ganska stor del av biståndet för att betala flyktingmottagande och kostnaderna runt det. Förra året stannade fem miljarder kronor, runt 13 procent av biståndet kvar i Sverige för att betala migrationsverkets kostnader. Så är det världens fattiga som får betala lyxen för de tjänstemän som utvisar människor från Sverige?

Det korta svaret är nej. Enligt DAC:s regelverk, som Sverige säger sig följa, får biståndet bekosta vissa kostnader för asylmottagning, under första året. Dessa kostnader är i första hand kostnader för boende och mat. Reglerna är visserligen väldigt löst skrivna och kan egentligen tolkas lite hur som helst, men det finns vissa tydliga regler.

 • Kostnader för att hålla asylsökande i förvar får inte räknas som bistånd.
 • Kostnader för integration får inte räknas som bistånd.
 • Och kostnader i samband med tvångsutvisningar får INTE räknas som bistånd.

Problemet är bara att summan som tas från biståndet inte baseras på verkliga kostnader utan är utgår från en schablon-beräkning som inte är helt transparent. Vi kan omöjligt veta eller kontrollera vad dessa 5 miljarder ska betala.

Så här går det till: Regeringen utgår från migrationsverkets prognos över hur många som förväntas söka asyl under kommande år. För 2015 tror man just nu 80.000 personer. Sedan multiplicerar man det med en schablonkostnad per flykting och dygn, de senaste tre åren 367-381 kronor. Detta multipliceras sedan med den genomsnittliga tiden en asylsökande befinner sig i migrationsverkets regi, detta har de senaste åren varierat från 210-281 dagar.

Men eftersom ingen hittills, trots upprepade försök, kunnat förklara uträkningarna som kommer fram till kostnaden på 380 kronor per dygn eller hur många dagar det handlar om, kvarstår ett frågetecken till vilka kostnader som ligger i de där 380 kronor per flykting och dygn. 

Dessutom skulle man kunna argumentera på samma sätt som många biståndskritiker gör angående bistånd till mottagarländer. Även om just dessa pengar inte bekostar tvivelaktiga saker, så går de till en myndighet som också betalar tvivelaktiga kostnader. Är det de stora summorna från biståndet som gör att migrationsverket och andra myndigheter som berörs av utvisningsärenden känner sig mindre noga med att inte slösa. Som den självutnämnde slöseriombudsmannen Martin Borg brukar säga: det är lätt att slösa med andras pengar.

Slutsatsen är ändå att visserligen är det våra skattepengar som betalat de femstjärniga hotellen för den personal som sköter utvisningsärenden. Men man kan inte säga att det är biståndet som får stå för notan. Däremot tror jag att bristen på ekonomiskt förnuft inom asylmottagningen, detta exempel och överpriser som flera privata asylmottagningar har tagit ut, pumpar upp kostnaden för mottagande vilket direkt tas från biståndet.

Dessutom är det viktigt att återigen påpeka behovet av att hitta ett bättre sätt att räkna ut de kostnader som ska tas från biståndet. Sverige är tillsammans med Schweiz överlägset störst när det gäller att nalla från biståndet på detta sätt. Och kostnaden har ökat dramatiskt de senaste åren. Och det är inte bara pga att vi tar emot fler ansökningar.

Bara det att det är antalet asylansökningar som avgör hur mycket pengar som tas, inte migrationsverkets faktiska kostnader. Det betyder att för varje person som får vända vid gränsen enligt Dublinförordningen, varje person som skicks hem omedelbart enligt direktivet med uppenbart ogrundade asylskäl kostar biståndet 100.000 kronor, även om de bara stannar i landet någon dag. 

Att så mycket som var femte biståndskrona nästa år kan stanna i Sverige om vi inte ändrar systemet, vilket är tio gånger mer än vi ger till våra största mottagarländer, det är inte rimligt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Om du läst kvällstidningar de senaste 10 åren är det inte konstigt om du också tror att du har cancer.

Mina tidigare poster om hur Aftonbladet och Expressen kan beskriva allting från barnjackan till skogen eller Ernsts julmys som en dödsfälla har fått en väldig spridning. I helgen kommenterade jag fenomenet i Medierna i P1, lyssna gärna.

Förutom att göra tokroliga bloggposter som sprids i sociala medier, finns ett allvar bakom mediekritiken. Samtidigt som det skapar en överdriven rädsla, skapas dessutom en mättnad, likt fabeln om “Vargen kommer” som gör att vi snart negligerar även viktiga varningar.

“Jaja, allt kan ändå döda dig, så jag kan lika gärna ta ett glas vin med en bebis i magen” eller “Jaja, nyss sa de att mina kläder ger mig cancer, nu säger det varmare klimatet kommer döda oss, vad ska man tro på?” – ungefär så tänker jag mig att vi lätt resonerar.

På uppmaning i kommentarsfältet gjorde jag en liknande sökning på cancer-larmen.

Att identifiera och varna för riskfaktorer är ett av de viktigaste redskapen forskarna har i kampen mot cancer. Men när solkrämen jämställs med solstrålarna, eller P-piller sägs både ge ökad och minskad risk för cancer, lämnas läsaren i total förvirring. Därför är mediernas alla cancer-varningar skadliga. Här är de första 100 cancer-larmen jag hittade i Aftonbladet och Expressen över de senaste 10 åren:

Skärmavbild 2014-08-08 kl. 13.12.07

Att ovanstående livstil inte är supersund är nog ingen chock för de flesta, men sedan blir det lite svårare:

cancer

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Livet är farligt även i Expressen

Eftersom mitt förra inlägg om dödsfällorna i AFTONBLADET, blev så populärt i sociala medier, kände jag att det nog var lite orättvist mot Jan Helin och co. Det är ju inte som om Expressen-läsarna har mindre anledning till skräck-panik-ångest.

(och i mindre utsträckning, DN-läsarna, se nedan)

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Allt är livsfarligt, enligt Aftonbladet

Vad har Stockholm, skogen, barnvagnar, vägar, spindelmannendräkter, sängar, platsbitar, ditt hem, väggbrasan, babybjörn, fredagsmyset, barnpyjamasen, snöskottning och allting annat gemensamt?

De är alla dödsfällor, i alla fall enligt Aftonbladet.

Continue reading

Posted in Uncategorized | 6 Comments

När ideologin tar över verklighetsuppfattningen

Bland det värsta jag vet är när folk låter sina åsikter gå före fakta i själva beskrivningen verkligheten, ganska vanligt från alla håll under ett valår. Idag blev detta tydligare än någonsin, när ansvariga politiker på gränsen till dumhet väljer att förneka de mest grundläggande förutsättningar för sitt eget politikområde. Här är historien:

Idag, två dagar efter internationella kvinnodagen, får arbetsmarknadsutskottet en presentation om kvinnolöner. Två av ledamöterna, Katarina Brännström (m) och Jenny Petersson (m) lägger ut en bild på en tabell som visar hur löneskillnaden minskar.

Skärmavbild 2014-03-11 kl. 20.53.10

(klicka på bilden för förstoring)

Vad ‘vänstern sa förra veckan’ vet inte jag, men Brännströms slutsats är fel. Tabellen visar inte att skillnaderna minskat, utan faktiskt det motsatta. Den kommer från Medlingsinstitutets årliga rapport. Här är tabellen.

Skärmavbild 2014-03-11 kl. 20.58.14

Det ser ju onekligen ut som att skillnaderna minskat med 2,4 procentenheter (inte procent som Brännström påstår). Men talen är lite bedrägliga. För i själva verket visar tabellen att skillnaderna faktiskt ökar. Det framgår tydligt när man tar fram de aktuella lönenivåerna som dessa tal utgår ifrån.

Skärmavbild 2014-03-11 kl. 21.05.23

Det är alltså samma källa, Medlingsinstitutet och SCB, (se skillnaden i procent). När de visar att kvinnor idag tjänar 86,1% av männen har de använt medellönen 32100 för män och 27600 för kvinnor. Löneskillnaden är 4500 kr per månad. För sju år sedan var skillnaden 4300 kr.

Skillnaden i genomsnittlig inkomst ökar alltså. Att kvinnors lön som andel av männens har ökat med 2,4 procentenheter beror bara på att nivåerna är högre, 4500 av 32000 är en mindre %-andel än 4300 är av 26000. Enkel högstadiematte.

Misstaget är dock förståeligt, det är faktiskt medlingsinstitutet som förvillar, varför skulle man inte kunna lita på dom? Men det är nu förnekelsen blir rena dumheter. För när jag påtalar detta är det som att prata med en vägg. Brännström vägrar förstå.

Hon börjar med att ifrågasätta min källa.

Skärmavbild 2014-03-11 kl. 21.15.09

Jag säger att det är samma källa, samma siffror bara att hon inte förstått vad de visar, varpå hon igen ifrågasätter min källa.

Skärmavbild 2014-03-11 kl. 21.16.51

Jag säger igen att det är samma källa, Medlingsinstitutet och SCB.

Skärmavbild 2014-03-11 kl. 21.17.54

Nej, det gör jag ju inte eftersom de inte har det, vilket hennes siffror egentligen visar. Jag säger det igen. Jag säger att skillnaden ökat under den här perioden.

Skärmavbild 2014-03-11 kl. 21.20.02

Suck, tänker jag. Försöker vara pedagogisk, säger om jag tjänar 10.000 och du 20.000 och jag för 6.000 i löneförhöjning och du får 10.000 har då skillnaden minskat? Nej, ändå har min andel av din lön ökat från 50-53%.

Jag försöker koka ner det till de mest basala fakta som rapporten utgår från.

Skärmavbild 2014-03-11 kl. 21.23.26

Skärmavbild 2014-03-11 kl. 21.25.36

Jag är ärligt talat lite förbluffad, låtsas hon inte förstå. Eller går det bara inte in, det är ju hennes egna siffror vi pratar om. Att missförstå är en sak, att frivilligt välja att inte förstå är en helt annan. Det är aldrig ok, men särskilt inte när man sitter i riksdagens ansvariga utskott.

Skärmavbild 2014-03-11 kl. 21.34.23

Jag vill helst inte tro att ansvariga politiker i vår lagstiftande församling inte har förmåga att ta in den enklaste och grundläggande kunskap om det ämne de är ansvariga för och driver opinion kring.

Jag vill egentligen inte heller tro att deras politiska narrativ och talepunkter väger så mycket tyngre än den fakta de ställs inför så de väljer det förra. Det är nog ändå en mer tröstande tanke.

Låt mig en sista gång visa vad det handlar om. Männens genomsnittliga måndaslön har enligt medlingsinstitutets länkade rapport ökat med 814 kronor för varje år. Kvinnornas löner har ökat med 786 kronor. Redan här förstår de flesta att skillnaden inte minskar.

Om detta (mot förmodan) skulle fortgå i 100 år till skulle skillnaden 2114 vara mer än 7000 kronor i månaden och männen tjäna 115000.

Skärmavbild 2014-03-11 kl. 21.40.35

Men titta på löneskillnaden i procent, nu är kvinnorna “uppe” i 94% av männens lön. Det betyder inte att skillnaderna minskar, det betyder bara att skillnaden som andel av den totala lönen är mindre. Det är också det som förklarar missförståndet ovan.

Igen, det är helt ok att ta fel. Det är inte okej inte vilja förstå, alternativt blåljuga.

 

Här är hela min diskussion med Brännström på Storify,

*Ps. Det är möjligt att övriga ledamöter inte heller förstod de underliggande nivåerna, felet ligger så klart hos medlingsinstitutets märkligt selektiva beskrivning. Men det är som sagt främst oviljan att  förstå som stör. Jag kanske får anledning att återkomma till medlingsinstitutets agerande.

 

Edit: Jag vill gärna komma med ett förtydligande. Syftet med inlägget var att visa på hur man genom att välja selektivt och förenkla kan använda siffror för att styrka sin tes. Jag diskuterade därför enbart den tabell som Brännström delade. Jag vill visa att den procentuella skillnaden per automatik minskar med ökad lön, även om de faktiska skillnaderna kan växa.

 Jag ser nu i efterhand att denna post skulle kunna kritiseras för samma sak, nämligen att selektivt välja ut en indikator för att driva en tes. Frågan om löneskillnaderna mellan könen ökar eller minskar och i så fall i vilken takt, är naturligtvis mer komplicerad än vad detta inlägget gör gällande. 

 För det första borde skillnaderna ovan (14%) kompletteras med ett standardavvägt mått, som tar hänsyn till ålder, yrke, sektorer, utbildningsnivå och arbetstid kvarstår en ”oförklarad” löneskillnad på 6%.

Det ligger närmare till hands att säga att de där 6 procenten är en följd av ren diskriminering, även om det inte måste vara sant, ”oförklarad” här är en statistik term, det betyder inte att vi inte har förklaringar. Å andra sidan finns det kanske bakomliggande förklaringar till att just kvinnoyrken har sämre betalt och att kvinnodominerade sektorer oftare har sämre villkor. Dessutom måste man ta hänsyn till inflation samt inte bara titta på ”lön” utan även ”inkomst” som är ett större mått.

Dessutom har medlingsinstitutet försökt gräva ännu djupare i den senaste årsrapporten och gjort en så kallade regressionsanalys, när de tittar lite mer detaljerat är löneskillnaderna idag 5 procent. 

 

/Staffan

 

 

Posted in Uncategorized | 23 Comments