Om Staffan

Jag föddes 1975 på Gotland och växte upp i Klintehamn, ett litet samhälle på västra Gotland. Efter gymnasiet sökte jag mig till Uppsala och samhällsvetarprogrammet. Därefter utbildade jag mig till journalist i Sundsvall.

År 2001 började jag jobba för FN:s utvecklingsprogram, UNDP:s nordiska kontor i Köpenhamn. Där stannade jag till 2005.

2007-2010 var jag anställd av stiftelsen Gapminder, med att göra statistik om utvecklingen i världen intressant och möjlig att förstå.

Idag bor jag med min fru och son i Torna Hällestad, utanför Lund och jobbar, som frilansande skribent och föreläsare, med att sprida information om fattigdomsbekämpning, mänsklig utveckling och förhållanden i världen.

Kontakta mig gärna för diskussioner eller föreläsningar som på något sätt rör ämnet global utveckling.