Föreläsningar

De flesta jag möter är eniga i inställningen till världsfattigdomen. Däremot inte om orsakerna till den eller vilka åtgärder som ska lösa den. Det är detta som gör området så spännande. Vi är alla överens om målen, däremot inte om medlen.

Jag håller kurser, föreläsningar och seminarier för lärare, studenter, elever, frivilligorganisationer, företag eller bara allmänt intresserade. Innehåll, form och upplägg varierar beroende på grupp och omständigheter.

Förhoppningen med föreläsningarna är att deltagarna ska få upp ögonen på något de inte trodde, ville tro, eller bara inte ens kände till. Utvecklingsområdet är fullt av spännande fakta som helt enkelt bara passerar vår del av världen utan anmärkning.

Hur ser egentligen utvecklingen ut på global nivå, går det åt rätt eller fel håll? Det är viktigt att vår bild av världen stämmer någorlunda överens med sanningen.

Gapminder som verktyg för att förstå utvecklingen
Statistik kan vara otroligt tråkigt. Men det kan också vara otroligt intressant. Det handlar ju om vad statistiken visar. Under en föreläsning som i hög grad bygger på statistik är tre saker viktiga:

1. Man måste förstå vad statistiken ska visa. Global statistik kan vara otroligt krånglig med svåra begrepp och termer. Jag försöker göra den globala statistiken mer lättförståerlig.

2. Man måste kunna tolka trenderna. Tabeller i alla ära men de kan också vara knepiga att läsa av. Genom att använda olika interaktiva sätt att visa och tolka trenderna i världen, blir utvecklingen och trendena mycket tydliga och lättförståerliga.

3. Det handlar om människor inte siffror. Hur tydlig statistiken än presenteras så, kan siffror inte skapa engagemang. När statistiken visar att barnadödligheten har stigit från 50 till 125 i Irak, då måste vi veta att det innebar hundratuseltas döda barn under fem år. Barn som hade föräldrar och släktingar som känner precis lika mycket oro och sorg som vi gör när något händer våra barn.

gapminder

Arvode

Jag tar inte mycket betalt i arvode. Priset för en föreläsning varierar beroende på förutsättningarna, kontakta mig för exakt pris.