Brottsutvecklingen 2016

Häromdagen fick jag möjligheten att vara med på Magnus Betnérs nya pod som han publicerar på youtube idag. Där pratar vi om att brottsligheten i Sverige, i motsats till vad de flesta tror, faktiskt INTE ökar i Sverige.

Här kommer en sammanfattning av läget:

Dödligt våld: Minskat över tid. 2015 dock fler mord än på länge, främst pga kriminella uppgörelser i Göteborg. Dessa står dock fortfarande för en relativt liten del av det dödliga våldet.
Misshandel/våld: Minskar över tid. NTU visar att allt färre utsätts för våld och misshandel. Data från socialstyrelsen visar dessutom att allt färre vårdas pga våld från annan person.
Hot: Utgör en stor del av personbrotten, har legat stabilt senaste tio åren. Ingen ökning.
Sexualbrott: Svårt att mäta. Troligen ingen ökning. 2013 var högre i NTU men 2014 minskning. Anmälda våldtäkter minskade också 2015.
Personrån: Har minskat senaste tio åren. Allt färre utsätts för rån.
Bedrägeri: Ökar. Enda personbrottet som ökar.
Bostadsinbrott: Svag ökning senaste 10 åren. Men villainbrott planat ut.
Bilstölder: Minskar kraftigt. Enligt samstämmiga källor. 
Cykelstöld Minskar också. En halvering sedan 90-talet.
Skadegörelse: Oklart enl BRÅ. Svårt att säga generellt.
Narkotika: Användning har inte ökat senaste 5 åren. Men fler döms för narkotika brott
Rattfylleri: Minskar kraftigt över tid, men minskningen har mattats av.

 

1. Allt färre utsätts för brott

Den bästa källan för att fånga brottsutvecklingen är för de flesta brottstyper brottsoffersundersökningar. I Sverige frågar Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) varje år cirka 13.000 personer om de utsatts för olika brott under det senaste året. Undersökningen heter Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Den senaste gjordes 2015 och har precis publicerats.

NTU visar att 11,3 procent utsattes för något av de tillfrågade brotten under 2014. Det är en minskning med nästan 2 procentenheter sedan 2005. Omräknat i antal personer betyder det att 850.000 personer utsattes för något brott under 2015.

Skärmavbild 2016-04-27 kl. 21.15.40

2. Minskningen gäller de flesta brottstyper

Undersökningen visar att i stort sett alla brottstyper mot person har sjunkit under de senaste tio åren (som NTU har genomförts). Den enda kategori där man kan se en ökning är bedrägeribrott.

Skärmavbild 2016-04-27 kl. 21.23.50

3. Det dödliga våldet har minskat 

Sedan 1970-talet har antal mord och dråp legat strax över 100 fall per år. Sedan 1990-talet har vi sett en svag minskning i antal döda. När det gäller mord och dråp är mörkertalen väldigt låga, till skillnad från övriga brottstyper.

 

Skärmavbild 2016-04-27 kl. 21.27.20

Det dödliga våldet har sedan 1970-talet legat på runt 100 dödsfall per år. De senaste tio åren har dock varit de tryggaste på länge. Bortsett från motboks-tiden då alkoholkonsumtionen begränsades och det dödliga våldet minskade är de senaste tio åren en historiskt sett väldigt låg nivå.

Det är framförallt det spontana våldet mellan män som har minskat, sådan våld är ofta alkoholrelaterat. Även mord på kvinnor och barn har minskat.

Dödliga skjutningar har legat stabilt sedan 1990-talet. Men…

…fler skjutningar med pistoler/revolvrar illegala handeldvapen inom ramen för kriminella konflikter. Det är därför bara i Malmö och Göteborg som antalet skjutningar ökat totalt sett. Idag står grupperna för 50-50%. Tidigare utgjorde den första gruppen bara 20%. Fler illegala vapen är en förklaring, annan typ av organiserad brottslighet är en annan (utpressning, krim konflikter, indrivning, narkotika).

…färre skjutningar i hemmen med lagliga jaktvapen.
En förklaring är färre med licens. Nya regler för återkallelser av vapen. Men också minskat våld i familjer generellt bla pga alkoholvanor.

DOCK: dödliga skjutningar i kriminella kretsar är fortfarande ovanligt. Från 3-4 fall per år under 90-talet till ca 8 i början av 2010-talet och något fler i fjol.

Att mord och dråp minskar är en trend i många jämförbara länder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skärmavbild 2016-03-25 kl. 22.57.04
(Källa: IHME)
Självmord är 15 gånger vanligare och hjärt och kärlsjukdomar är över 200 gånger vanligare. Det dör ungefär 100 personer per år från våld och över 23000 från hjärt och kärlsjukdomar. Det är också den dödsorsak som minskat bland de snabbaste sedan 1990.

11 Responses to Brottsutvecklingen 2016

 1. Sven says:

  2016_Utsatthet_for_brott_2015.pdf

 2. Mike Newitt says:

  Alla experter på området säger samma sak. Tittar man på tiden sedan sjuttiotalet är minskning närmast remarkabel. Samtidigt som vi fått en substatiellt hårdare lagstiftning och ökad anmälningsbenägenhet minskar brotten. Förmodligen är det så att vi inte tolererar, framför allt, våld och sexuella kränkningar på samma sätt som förr. Debatten om tafsande på festivaler är ett tecken på detta. För bara några få år sedan var det nästan ingen som ens lyfte på ögonbrynen över det.
  Själv tittar även jag på Brås uppgifter men tycker att SCB är klarare då man redovisar både allmänna och de facto brott.
  Tack för ett bra inlägg, som hyffsar till debatten.
  Som avslutning bara några ord till den som tog upp jihadism. Jihadism är inte förbjudet i Sverige, lika lite som fascism. Vad man stiftet lagar mot är sk terrorresor. Detta innebär att det är lika förbjudet att åka och slåss för IS som för vilken annan terrororganisation som helst.

 3. Patrik Johansson says:

  Hej,

  Läser det du skriver om brott och jag har själv lusläst brås rapporter och statistik.
  Du väljer att tycka mycket själv i det du utläser. Jag gör samma sak och har några funderingar.

  Hur mång brott tror du det begås som aldrig anmäls? Tror du att viljan att anmäla vardagsbrott ökar eller minskar?
  Sedan är jag tyvärr djupt engagerad av just rattfylleribrott. Just det du skriver i ämnet berör mig illa.
  Jag kör bil i snitt 5-6 timmar per dag i Stockholm/Mälardalen och jag har fått utföra noll utandningsprov de senaste tre åren.
  Tror du att andelen utandningsprover som bevisligen (enligt polisen) gått ner med extrema procenttal (90%) har någon koppling till att antalet fällda för detta brott har gått ner?

  För mig är kopplingen inte så svår att hitta om man bara vill. Men om den typen av fakta inte ligger i “någons” intresse och inte passar in i sammanhanget så kan man ju alltid välja att tolka statistik på det sätt man finner lämpligast.

  En trovärdig föreläsare och debattör nämner även osäkerhetsfaktorer samt tar reda på mer än det man hittar på ytan.

  Sen har brottsligheten ökat första halvåret 2016 enligt BRÅ vad jag kan utläsa?

  Mörkertalet i utsatta områden? samt de som ledsnat på att anmäla vissa brott eftersom sannolikheten att brottet beivras är nära noll. Hur ser den statistikkurvan ut tro?

  Sen hoppas jag att all brottslighet kommer att minska. Men om så inte är fallet så ska faktan läggas fram lika mycket oavsett vad nu faktan visar på.

  Vi gillar olika?

  Patrik

 4. Anna Jonsson says:

  Dessutom har jihadism ökat i Sverige tydligt sedan 1997. Du skriver inget om det heller. Men det är sant att jihad resor till Syrien inte räknades som brott fram till i år. Det är svårt att mäta brott i ett land som har en så slapp definition av brott jämfört med andra länder.

  • Mats Hawia says:

   Kära, Anna.
   Att vara jihadist är väl knappast något brott, eller?
   Däremot borde särskrivning vara ett brott men det nämns inte heller……..

 5. Anna Jonsson says:

  BRÅ statistik visar tydligt en ökning på villainbrott och klotter, så jag förstår inte din slutsats “bedrägeri:Enda personbrottet som ökar.”
  När det gäller narkotika finns en ökning av misstänkta, men där väljer du att lägga fram användning först.
  När det gäller dödligt våld visar BRÅ en ökning av anmälda fall sedan 2012.

  Jag tror att du är en ideolog eftersom du är intellektuellt oärlig: du går på anmälda fall istf misstänkta beroende på vad som passar bäst i din statistik.

  Du skrver inte heller något om stening av blåljus. Det skulle förvåna mig om vi ligger på samma nivå med det som i 90-talet.

 6. Toni says:

  Prova att läsa igen Jimmy.

 7. Adam says:

  Hej Staffan.

  Det pratas ju ibland om att en av de främsta anledningarna till att dödligt våld har minskat i USA beror på att man blivit allt bra på akutvård, dvs fler som tidigare hade dött kan nu räddas. Tror du det haft någon inverkan på statistiken för sverige över de senaste 20-30 åren?

 8. jimmy says:

  prova att ta bort “dødligt” innan dina påståenden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.