Vad betyder den nya budgeten för biståndet?

Regeringen har nu presenterat sin budgetmotion. På grund av decemberöverenskommelsen från i fjol kan vi vara ganska säkra på att den går igenom. Det här betyder den för biståndet:

1. Den totala biståndsramen är högre än någonsin
43 miljarder kronor avsätts för internationellt bistånd under 2016. Det motsvarar 0,98 procent av BNI. Riksdagen har visserligen beslutat om att en procent av BNI ska gå till bistånd, men eftersom Sveriges BNI nyligen räknades upp och biståndet inte riktigt hängt med ännu hamnar vi lite under. Ambitionen är dock att nå 1 procent igen.

2. Var femte biståndskrona stannar i Sverige
Avräkningarna för svenskt flyktingmottagande är fortsatt väldigt höga. 19 procent av biståndet (8,1 miljarder) går till flyktingmottagande i Sverige, något som fått mycket kritik. Genomsnittet bland de övriga givarländerna är att ta 3 procent av biståndet till flyktingmottagande. Sverige är (tillsammans med Schweiz) det land som valt att tolka reglerna mest ogeneröst.

Bilden nedan visar hur stor andeö av biståndet som gick till inhemskt flyktingmottagande 2013 (den senaste tillgängliga statistiken). Staplarna längst ut till höger visar Sverige avräkningar de senaste två åren.

Skärmavbild 2015-10-06 kl. 11.43.04

3. Mer pengar till verklig biståndsverksamhet 2016
Om man räknar bort de delar av biståndet som i budgeten inte räknas som “biståndsverksamhet” dvs. alla avräkningar och administrationskostnader för Sida och UD ser vi att biståndsbudgeten för 2016 innebär att nästan 30 miljarder går till svensk biståndsverksamhet. Detta är pengar som Sida och UD delar ut till fattiga länder eller multilaterala organisationer som i sin tur hjälper fattiga länder.

Skärmavbild 2015-10-05 kl. 23.47.16

Samtidigt visar grafen att biståndet egentligen inte vuxit alls sedan 2006 när man tar hänsyn till inflation. Detta trots att biståndsramen ökat med många miljarder till följd av ökad tillväst. Faktum är att över hela perioden har det verkliga biståndet faktiskt minskat.

4. Minskande andel av biståndet som går till verklig biståndsverksamhet
Även om budgeten innebär mer i kronor och ören till verklig biståndsverksamhet så är andelen av den totala biståndsramen fortfarande låg. Mindre än 70 procent av biståndsramen går via Sida och UD till svensk biståndsverksamhet. Det är dock en ökning mot i fjol.

Skärmavbild 2015-10-06 kl. 11.34.58

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Vad betyder den nya budgeten för biståndet?

 1. Verkligen intressanta grafer, tack för en bra blogg!

 2. Johan Broms says:

  Hej,
  Läste din artikel “Blir det verkligen inte bättre” i SvD bilaga 18/10, vilket fick mig att googla på annat du skrivit. Jag finner att du faller väl in i den allmänna tendensen att
  betrakta befolkningsutvecklingen som en “ickefråga”. Att världens befolkning ökat med ca 500 % de senaste 100 åren och förväntas öka med 2 mljrd kommande 2-3 decennierna, har det inte avgörande inflytande på klimat, råvaruförsörjning och nedsmutsning!?! Det skall energieffektiviseras, ätas mindre kött och resas mindre samt konfereras till tusen, men ingen talar om befolkningsökningen!!
  Nu kom det visserligen en mycket upplysande artikel i SvD, också 18/10 av några herrar som tidigare skrivit i ämnet (GP 2012 12/11), men generellt är det mycket tyst.
  Att Tanzania gått från 7 milj. till 40 milj. inv. senaste 60 åren, är det ej anledning till bekymmer? Samtidigt som de erhålli 500 miljarder kr i bistånd!
  En kort kommentar skulle uppskattas!

  MVH Johan Broms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.