Hur mycket är 8,4 miljarder?

Nästa år kommer var femte biståndskrona stanna i Sverige för att betala flyktingmottagandet. Det betyder att 8,4 miljarder av det vi sätter av till ”bistånd” aldrig betalas ut eftersom vi valt att räkna flyktingmottagande som bistånd.

Hur mycket är 8,4 miljarder kronor? För att förstå omfattningen kan en jämförelse med andra kostnader vara till nytta.

 • Sveriges humanitära bistånd + hälsobiståndet + utbildningsbiståndet + bistånd till vatten och sanitet + bistånd för bättre handelspolitik = 8,4 miljarder.
 • Sveriges bistånd till de 25 största biståndsmottagarna* tillsammans = 8,4 miljarder.
 • Sveriges bistånd till alla länder utom de tre största (63 st) = 8,4 miljarder
 • Fem års genomsnittligt bistånd till Liberia (från alla givare) = 8,4 miljarder

Eller om man skulle vilja sätta ihop ett paket:

 • 2 miljoner malariabehandlingar á tre dagar,
 • 5 veckors specialmat för 20 miljoner undernärda barn,
 • 20 miljoner doser mässlingsvaccin,
 • 20 miljoner doser stelkrampsvaccin vid förlossning,
 • 20 miljoner doser poliovaccin,
 • 20 miljoner myggnät,
 • Rent vatten till 20 miljoner människor,
 • 50.000 vattenpumpar,
 • 100 miljoner vattenreningstabletter,
 • 30.000 skyddspaket mot ebola för familjer
 • 2 miljoner filtar

Summa: cirka 8,4 miljarder.

* De 25 största mottagarna är: Moçambique, Tanzania, Afghanistan, Kenya, Kongo, Palestina, Somalia, Zambia, Mali, Bangladesh, Syrien, Kambodja, Uganda, Bolivia, Colombia, Zimbabwe, Guatemala, Liberia, Irak, Bosnien-Hercegovina, Rwanda, Myanmar (Burma), Georgien, Etiopien, Burkina Faso.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.