Biståndet är lägre än 2006 – trots enprocentnivån

 

Sammanfattning: Eftersom biståndet följer vår BNI har det ökat kraftigt sedan 2006. Totalt har ökningen medfört 41 nya miljarder till biståndsbudgeten. Men allt större avräkningar, för bla. flyktingmottagande, har gjort att vi sedan 2006 minskat biståndsverksamheten med 2,5 miljarder.

År 2006 nådde Sverige 1 procent av BNI i bistånd. Det har vi hållit sedan dess vilket gjort att biståndet har ökat i takt med tillväxten.

Däremot har de allt större avräkningarna motverkat höjningen och som jag skrivit tidigare här på bloggen så har själva biståndsverksamheten i realiteten minskat. Årets budget spär kraftigt på den trenden.

1 procent av BNI 2006 betydde 32 miljarder kronor i bistånd. För nästa år är biståndet dock över 40 miljarder, en ökning med 8,4 miljarder. Men av den ökningen står avräkningarna för 8 miljarder eller 95 procent. Resterande del av ökningen står ökade administrativa kostnader på Sida för.

Kvar av de 8,4 miljarderna är ingenting. Bistånd till fattiga länder (bilateralt bistånd) har i själva verket minskat med 3 miljarder jämfört med 2006 och även om nästan 2 miljarder mer går via UD till FN, Världsbanken och andra multilaterala organisationer betyder det ändå att biståndet nästa år är 1,1 miljarder lägre (se blå stapel) än 2006.

Skärmavbild 2014-11-03 kl. 16.25.27

I rena siffror ser jämförelsen ut så här, summorna är justerade för inflation.

Skärmavbild 2014-11-03 kl. 16.28.30

De ökade avräkningarna har förklarats med de kraftigt ökade flyktingströmmarna i världen, eftersom Sverige valt att låta biståndet betala vårt flyktingmottagande.

Men trenden med allt större avräkningar som urholkat det verkliga biståndet i allt högre grad har pågått under hela tiden sedan 2006, även innan finanskris eller ökade flyktingströmmar.

Samma uträkning som ovan, fast för hela perioden sedan 2006 visar att 1 procent-nivån och den ökade tillväxten visserligen tillfört 41 nya miljarder jämfört med 2006 års nivå.

Men av dessa 41 miljarder är 31 miljarder avräkningar, nästan 3 miljarder är ökade kostnader för Sida och andra organisationer som genomför bistånd och 10 miljarder har gått till reformarbete i Östeuropa och inte räknats som biståndsverksamhet.

De summor som lämnat landet som bistånd genom Sida och UD har i själva verket minskat med 2,5 miljarder jämfört med 2006 års nivå. Detta trots att biståndsbudgeten ser ut att ha ökat med 41 miljarder.

Skärmavbild 2014-11-03 kl. 17.13.56

(klicka på bilden för förstoring)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Biståndet är lägre än 2006 – trots enprocentnivån

  1. Bo Svensson says:

    Att de tar 8 miljarder från biståndet till flyktingmottagande är kanske inte så ologiskt som det verkar. Biståndet är ju en del av utrikespolitiken och i den ingår ju angreppskrig mot Afghanistan och Libyen där Sverige medverkat med militär. Dessa krig har skapat flyktingar vars mottagande kostar pengar “Collateral damage” brukar visst storebror i väst kalla det!

  2. Pingback: Varför är det så tyst när S och MP skär i biståndet? | Jakten på berättelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.