Betalar biståndet kriminalvårdens lyxresor?

Idag avslöjade Kaliber att anställda vid Kriminalvården åker första klass och bor på lyxhotell, i samband med utvisningsresor. Förutom att det verkar sticka folk i ögonen har frågan idag rests om det kan vara så att det är svenskt bistånd som betalar dessa resor. 

Frågan är inte konstig. Eller helt enkel att svara på. Som jag flera gånger skrivit om här på bloggen, tas en ganska stor del av biståndet för att betala flyktingmottagande och kostnaderna runt det. Förra året stannade fem miljarder kronor, runt 13 procent av biståndet kvar i Sverige för att betala migrationsverkets kostnader. Så är det världens fattiga som får betala lyxen för de tjänstemän som utvisar människor från Sverige?

Det korta svaret är nej. Enligt DAC:s regelverk, som Sverige säger sig följa, får biståndet bekosta vissa kostnader för asylmottagning, under första året. Dessa kostnader är i första hand kostnader för boende och mat. Reglerna är visserligen väldigt löst skrivna och kan egentligen tolkas lite hur som helst, men det finns vissa tydliga regler.

  • Kostnader för att hålla asylsökande i förvar får inte räknas som bistånd.
  • Kostnader för integration får inte räknas som bistånd.
  • Och kostnader i samband med tvångsutvisningar får INTE räknas som bistånd.

Problemet är bara att summan som tas från biståndet inte baseras på verkliga kostnader utan är utgår från en schablon-beräkning som inte är helt transparent. Vi kan omöjligt veta eller kontrollera vad dessa 5 miljarder ska betala.

Så här går det till: Regeringen utgår från migrationsverkets prognos över hur många som förväntas söka asyl under kommande år. För 2015 tror man just nu 80.000 personer. Sedan multiplicerar man det med en schablonkostnad per flykting och dygn, de senaste tre åren 367-381 kronor. Detta multipliceras sedan med den genomsnittliga tiden en asylsökande befinner sig i migrationsverkets regi, detta har de senaste åren varierat från 210-281 dagar.

Men eftersom ingen hittills, trots upprepade försök, kunnat förklara uträkningarna som kommer fram till kostnaden på 380 kronor per dygn eller hur många dagar det handlar om, kvarstår ett frågetecken till vilka kostnader som ligger i de där 380 kronor per flykting och dygn. 

Dessutom skulle man kunna argumentera på samma sätt som många biståndskritiker gör angående bistånd till mottagarländer. Även om just dessa pengar inte bekostar tvivelaktiga saker, så går de till en myndighet som också betalar tvivelaktiga kostnader. Är det de stora summorna från biståndet som gör att migrationsverket och andra myndigheter som berörs av utvisningsärenden känner sig mindre noga med att inte slösa. Som den självutnämnde slöseriombudsmannen Martin Borg brukar säga: det är lätt att slösa med andras pengar.

Slutsatsen är ändå att visserligen är det våra skattepengar som betalat de femstjärniga hotellen för den personal som sköter utvisningsärenden. Men man kan inte säga att det är biståndet som får stå för notan. Däremot tror jag att bristen på ekonomiskt förnuft inom asylmottagningen, detta exempel och överpriser som flera privata asylmottagningar har tagit ut, pumpar upp kostnaden för mottagande vilket direkt tas från biståndet.

Dessutom är det viktigt att återigen påpeka behovet av att hitta ett bättre sätt att räkna ut de kostnader som ska tas från biståndet. Sverige är tillsammans med Schweiz överlägset störst när det gäller att nalla från biståndet på detta sätt. Och kostnaden har ökat dramatiskt de senaste åren. Och det är inte bara pga att vi tar emot fler ansökningar.

Bara det att det är antalet asylansökningar som avgör hur mycket pengar som tas, inte migrationsverkets faktiska kostnader. Det betyder att för varje person som får vända vid gränsen enligt Dublinförordningen, varje person som skicks hem omedelbart enligt direktivet med uppenbart ogrundade asylskäl kostar biståndet 100.000 kronor, även om de bara stannar i landet någon dag. 

Att så mycket som var femte biståndskrona nästa år kan stanna i Sverige om vi inte ändrar systemet, vilket är tio gånger mer än vi ger till våra största mottagarländer, det är inte rimligt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.