Ökade klyftorna mer under Persson än Reinfeldt?

Idag skriver TT (i många tidningar) att inkomstklyftorna ökar kraftigt. Det gäller såväl skillnaden mellan de rikaste och de fattigaste 10% av befolkningen men också hur många som lever under EU:s gräns för relativ fattigdom.

Statsminister Reinfeldts (kanske inte helt ansvarstagande) försvar är att en stor del av dessa klyftor kom till under Göran Perssons tid vid makten. Hur är det, stämmer det påståendet? Kom dagens klyftor till under Persson?

Både Ja och Nej. Svaret beror på vad man menar med klyftor. Skillnaden mellan de rikaste och de fattigaste 10 procenten av befolkningen slog rekord 2010. Då var den disponibla inkomsten nästan 7,5 gånger högre för de rikaste 10 procenten än de fattigaste 10 procenten.

Reinfeldt har dock rätt i att inte hela ökningen skett under hans styre. När Persson blev statsminister var skillnaden 5 gånger. När Reinfeldt tog över 2006 var skillnaden 6,5 gånger och 2010 alltså 7,5 gånger.

Den stora ökningen skedde under krisåren på 90-talet. I början av 2000-talet minskade klyftorna tack vare förbättrade inkomster för de fattigaste och minskade inkomster för de rikaste, men från 2004 har de rikaste återigen dragit ifrån.

Detta framgå tydligt när vi ser på disponibel inkomst i kronor och ören.

Att mäta skillnader på detta sätt, blir dock alltid något märkligt, eftersom de fattiga i sig inte får det bättre om de rikare faller i inkomst. Att skillnaderna inte är ännu större idag, kan vi ”tacka” finanskrisen för. Utan droppet sedan 2008 hade skillnaderna varit ännu större.

Det som framför allt har hänt är att de fattigaste 10 procenten har halkat efter alla andra. När vi jämför den gruppen mot hela samhället ser vi dramatiska skillnader de senaste fyra åren.

Vid slutet av sin period var skillnaderna mellan de fattigaste och medianinkomsten på samma nivå som när Persson tillträdde – 2,23 gånger (cirka 100.000 kronor per år). Under Reinfeldts första år ökade skillnaderna till 2,6 gånger eller 123000 kronor.

Går inte att skylla ifrån sig
Fungerar då Reinfelds försvar, att skylla på socialdemokratin. Nej inte alls. Visst ökade klyftorna även innan 2006, men trenden har inte brutits utan tvärtom accelererat.

Det som framför allt har hänt är att de rikaste 60 procenten av befolkningen dragit ifrån och ökat sina inkomster med ungefär 10-12 procent, tack vare skatteavdrag, sänkt ränta och andra förändringar. Samtidigt har de fattigaste 10 procenten fått minskade inkomster och tjänar idag mindre än de gjorde när regeringen tillträdde.

Den lägsta inkomstgruppen har idag en disponibel inkomst på 75000 kronor. Det är bara marginellt bättre än 1991 och lägre än 2006. Alla andra inkomstgrupper har fått högre disponibel inkomst, och ju rikare desto högre höjning. Medianinkomsten för hushållen har sedan 2006 ökat med 12%. De fattigastes disponibla inkomst har sjunkit med 5,5%.

Det är ett tydligt trendbrott mot Persson-eran.

Sammanfattning
Ja, klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste ökade mer under Perssons tio år än Reinfelds första fyra. Men klyftorna mellan de fattigaste och resten av samhället (inte bara de allra rikaste) har ökat mer de senaste fyra åren.

Det beror på att den fattigaste gruppen blivit fattigare under de senaste fyra åren samtidigt som alla andra grupper fått de bättre.

Det är dock glädjande att se att Reinfeldt dock bytt strategi, från att förneka att klyftorna ens ökade. Den korrekta följdfrågan borde inte vara varför regeringen skyller på Göran Persson, utan varför man konsekvent fram tills nu förnekat att klyftorna ökar, något som borde vara ställt utom rimligt tvivel under hela 2000-talet. Bra med mer faktabaserad diskussion. Nästa steg är ansvarstagande.

Tycker man, (som jag och enligt egen uppgift också regeringen) att ökade klyftor är ett problem spelar det inte så stor roll att både Persson och Reinfeld har misslyckats. Det viktiga är att klyftorna är stora och att de växer. Fram tills nu har man blundat för det. Bra att det lyfts upp. Alla partier måste skärpa sig.

 

 

This entry was posted in Äldre, Blogg-inlägg. Bookmark the permalink.

1 Response to Ökade klyftorna mer under Persson än Reinfeldt?

  1. Erik Ederwall says:

    Bra klargörande!
    (som alltid!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *