Ni har tid att korrigera vårbudgeten, Andersson

 

 1. Sedan vårbudgeten presenterades har prognosen för antalet flyktingar 2016 skrivits ned med 40 procent.
 2. Den nya prognosen, 60.000 flyktingar är tom. lägre än de 73.000 som regeringen räknade med i höstbudgeten.
 3. Ändå väljer regeringen att öka avräkningarna från biståndet med 50 procent?

Hur hänger detta ihop, hur kan 13.000 färre flyktingar kosta biståndet 4 miljarder extra?


1. Budgetprocessen i galen otakt med prognoserna
När regeringen presenterade höstbudgeten i september vart prognosen 73.000 asylsökande under 2016, redan det gav rekordstora avräkningar på 8,2 mdr. Men redan innan riksdagen skulle besluta om budgeten i december hade prognosen stigit till 160.000.

Riksdagen beslutade om en biståndsbudget som de “visste” skulle sänkas kraftigt i vårbudgeten.

Men sedan sänktes prognosen till 100.000 i februari och på den beslutade regeringen att öka avräkningarna med 50 procent till 12,3 mdr. Men innan den budgeten hinner behandlas sänks prognosen ytterligare till 60.000 i slutet av april.

Och där är vi nu. Just nu ser det ut att komma färre flyktingar till Sverige än vi budgeterade för i höstas, ändå ökar avräkningarna med 50 procent.

Skärmavbild 2016-05-02 kl. 12.51.23

 

2. Kostnaderna per flykting har exploderat
Fram till 2006 låg kostnaden per flykting som avräknades från biståndet på cirka 55.000 kronor per år.  Under den borgerliga regeringen smyghöjdes denna kostnad till det dubbla utan att någon diskussion (om detta skrev jag på DN-debatt i höstas).

Men för 2016 ökar kostnaderna per flykting från 110.000:- i höstbudgeten till 170.000:- i vårbudgeten. En ökning med 52 procent, på ett halvår.

Det finns så klart förklaringar till den ökade kostnaders (fler ensamkommande flyktingbarn, dyrare boenden till följd av platsbristen) men dessa måste förklaras. Här saknas transparens.

Skärmavbild 2016-05-02 kl. 14.26.07

3. Avräkningarna slår i  30 procentstaket
Om kostnaderna per flykting ökat med 50% och antalet flyktingar som regeringen räknar med har ökat med 40% varför ökar då avräkningarna “bara” med 50%, jo därför att de slår i det tak på max 30 procent av biståndet till flyktingavräkningar som s+mp kom överens om i höstas.


Att minska biståndet med ytterligare 4 miljarder kronor samtidigt som man utgår från att behöva återföra dessa i höstbudgeten är ett sällsynt oförsiktigt hanterande av biståndsmedel. Det sätter Sverige i en internationellt sett unik position, det sätter s och mp-regeringen i en unik position där man nu på två år gjort lika stora avräkningar som Borg och Carlsson gjorde de senaste sex åren. Och då hade de ändå världsrekordet.

Frågor som regeringen borde svara på:

 1. Varför inte följa den senast tillgängliga prognosen?
 2. Vad exakt ligger bakom den stora ökningen av kostnader per flykting?
 3. Menade ni inte allvar med kritiken mot just det här som ni förde fram innan valet?

Och den viktigaste: när blir det dags att se över dessa automatiska avräkningar, byggda på tre omöjliga prognoser, som just nu handlar om plusminus sex miljarder i bistånd, beroende på vilken månad man gissar det kommande året?

Hur är detta en ansvarsfull budgetpolitik?

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Vad betyder den nya budgeten för biståndet?

Regeringen har nu presenterat sin budgetmotion. På grund av decemberöverenskommelsen från i fjol kan vi vara ganska säkra på att den går igenom. Det här betyder den för biståndet:

1. Den totala biståndsramen är högre än någonsin
43 miljarder kronor avsätts för internationellt bistånd under 2016. Det motsvarar 0,98 procent av BNI. Riksdagen har visserligen beslutat om att en procent av BNI ska gå till bistånd, men eftersom Sveriges BNI nyligen räknades upp och biståndet inte riktigt hängt med ännu hamnar vi lite under. Ambitionen är dock att nå 1 procent igen.

2. Var femte biståndskrona stannar i Sverige
Avräkningarna för svenskt flyktingmottagande är fortsatt väldigt höga. 19 procent av biståndet (8,1 miljarder) går till flyktingmottagande i Sverige, något som fått mycket kritik. Genomsnittet bland de övriga givarländerna är att ta 3 procent av biståndet till flyktingmottagande. Sverige är (tillsammans med Schweiz) det land som valt att tolka reglerna mest ogeneröst.

Bilden nedan visar hur stor andeö av biståndet som gick till inhemskt flyktingmottagande 2013 (den senaste tillgängliga statistiken). Staplarna längst ut till höger visar Sverige avräkningar de senaste två åren.

Skärmavbild 2015-10-06 kl. 11.43.04

3. Mer pengar till verklig biståndsverksamhet 2016
Om man räknar bort de delar av biståndet som i budgeten inte räknas som “biståndsverksamhet” dvs. alla avräkningar och administrationskostnader för Sida och UD ser vi att biståndsbudgeten för 2016 innebär att nästan 30 miljarder går till svensk biståndsverksamhet. Detta är pengar som Sida och UD delar ut till fattiga länder eller multilaterala organisationer som i sin tur hjälper fattiga länder.

Skärmavbild 2015-10-05 kl. 23.47.16

Samtidigt visar grafen att biståndet egentligen inte vuxit alls sedan 2006 när man tar hänsyn till inflation. Detta trots att biståndsramen ökat med många miljarder till följd av ökad tillväst. Faktum är att över hela perioden har det verkliga biståndet faktiskt minskat.

4. Minskande andel av biståndet som går till verklig biståndsverksamhet
Även om budgeten innebär mer i kronor och ören till verklig biståndsverksamhet så är andelen av den totala biståndsramen fortfarande låg. Mindre än 70 procent av biståndsramen går via Sida och UD till svensk biståndsverksamhet. Det är dock en ökning mot i fjol.

Skärmavbild 2015-10-06 kl. 11.34.58

 

 

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Hur SD spinnade upp Niklas Svensson om biståndet

Journalisten Niklas Svensson och Expressen var ensam med morgonens stora (bistånds-) nyhet: Sverigedemokraterna vill ge mer bistånd än regeringen. Uppgifterna från SD ifrågasattes inte och få detaljer angavs i artikeln.

Fortfarande har SD inte presenterat något underlag eller beräkningar trots ihärdiga påtryckningar under dagen, allt de delat är Niklas Svenssons artikel. Med det vi nu vet verkar det troligt att de lyckades blåsa Svensson på två viktiga sätt:

 1. Man kan inte rakt upp och ner säga att SD ger MER bistånd. Enligt officiella OECD-siffror skulle SD:s förslag innebära 11 Mdr mindre, inte 0,5 mer.
 2. Ökningarna av  “flyktinghjälp i närområdet” sägs tas från flyktingmottagande i Sverige. Men vad SD och Expressen inte säger är ännu att mer pengar, 8,5 miljarder tas från det vanliga traditionella biståndet som idag går till fattiga länder och en rad FN-organ.

Skärmavbild 2015-09-25 kl. 22.08.17 Skärmavbild 2015-09-25 kl. 21.25.17

Jag inser hur svårt det är att se igenom SD:s spinn, särskilt när man inte har fått ordentliga underlag. Men en tumregel kan vara bra att ha som journalist, vänta att skriva tills du fått underlagen.

Ger SD:s förslag mer bistånd än regeringens budget?
Nja, blir svaret. Det beror på vad man definierar som bistånd. OECD:s officiella definition av bistånd ger regeringens förslag 10,8 miljarder mer. Regeringen avsätter 0.98 procent av BNI till bistånd, SD avsätter 0.74 procent.

För att SD:s bistånd ska bli högre måste man först räkna bort avräkningar för flyktingkostnader. Det är i och för sig inte orimligt att göra, men vi gör det aldrig annars, vi säger att Sverige ger 1 procent av BNI, inte 0,75.

Räknar man bort avräkningarna återstår ändå 3,5 miljarder till regeringens fördel. Det SD gör är att anslå ytterligare 4 miljarder utöver biståndsbudgeten till “Flyktinghjälp i närområdet”. Varför detta ska ligga utanför biståndet är oklart. Om man räknar det som bistånd hamnar SD på 0,5 miljarder högre.

Dessutom får man inte räkna regeringens extra klimatpengar på 500 miljarder som ska ligga utanför biståndsramen.

Alltså: om man inte räknar inhemska flyktingkostnader som bistånd och inte räknar regeringens “extra klimatsatsning” som bistånd men räknar SD:s extra 4 miljarder till “flyktinghjälp i närområdet” som bistånd hamnar SD 0,5 miljarder över.

Det är inte HELT orimligt att argumentera på det sättet, men att utan tydligare definition kalla det ‘bistånd’, helt baserat på SD:s aldrig tidigare använda definition, är en smula problematiskt.

Så till det stora spinnet: Minskad flyktingmottagande betalar hjälp på plats
Hela upplägget på presskonferensen var att de kraftigt ökade satsningarna på vad man kallar ‘flyktinghjälp i närområdet’ betalas av besparingar på minskat flyktingmottagande. Genom att i praktiken helt stoppa asylmottagande tjänar man 7,3 miljarder i biståndet.

Vad som inte överhuvudtaget nämndes var att 8,5 miljarder samtidigt minskas från det övriga traditionella biståndet som idag går genom Sida och UD till fattiga länder och till organisationer som FN-organ, GAVI, regionala utvecklingsbanker eller den globala fonden mot hiv och andra sjukdomar, bistånd som sannolikt räddat många tiotals miljoner människoliv under 2000-talet.

Eftersom som det inte nämndes (och eftersom det inte fanns något underlag) återfanns det inte heller i Expressens artikel eller Niklas Svenssons analys när han intervjuades av sin kollega på Expressen TV.

Skärmavbild 2015-09-26 kl. 15.36.18

Igen, inte lätt att genomskåda bluffen, men en snabbt överslagsräkning kunde ha hjälpt:
– Minskad biståndsram: -11 miljarder.
– Ökad flyktinghjälp i närområdet (inom budget): -5 miljarder
– Avskaffade kostnader för asylmottagande: +7,4 miljarder.

Redan här borde en varningsklocka ringa. Här saknas drygt 8 miljarder som måste tas av andra delar av det vanliga biståndet. Var dessa besparingar ska hittas inom det nuvarande biståndet är en relevant fråga att ställa till SD. Synd att inte Niklas Svensson gjorde det.

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Hur går det för biståndsländerna?

För den som följer den mer kritiska delen av biståndsdebatten är det lätt att få uppfattningen att det går ganska dåligt för biståndsländerna. Häromdagen kunde man i Kristianstadbladet läsa att trots “23.000 miljarder dollar” i bistånd (40 ggr för högt min anm.) så har fattigdomen ökat sedan 60-talet. I Aftonbladet skrev den kände journalisten Elisabeth Höglund att trots alla “biljarder” vi pumpat in i Afrika (minst 1000 ggr för högt min anm.) råder fortfarande gränslös misär.

Det finns mycket att säga om sambandet mellan bistånd och utveckling, men först behöver vi slå hål på myten att biståndsländerna fortfarande står och stampar. Det stämmer nämligen inte längre.

Detta är framsteg som Afrikas största biståndsmottagare gjort sedan år 2000.

Skärmavbild 2015-06-03 kl. 16.46.17

 (klicka på bilden för förstoring)

Flera länder har gjort helt fantastiska framsteg på kort tid, de flesta har de senaste 15-åren haft en utvecklingstakt som klart överstiger vad som krävs för att nå FN:s millenniemål.

I snitt har dessa länder haft en årlig per capita tillväxt på 4 procent, trots snabb befolkningsökning, utslaget över hela perioden. Barnadödligheten har minskat med 5,3 procent per år och medellivslängden har i genomsnitt ökat med 9 år! Och detta är bara sedan år 2000.

Att påstå att bistånd inte “fungerar” eftersom biståndsländer inte utvecklas – vilket fortfarande är det överlägset vanligaste argumentet mot bistånd – är inte bara fel i sak, det cementerar dessutom en felaktig bild av ett dysfunktionellt Afrika.

Sambandet mellan bistånd och utveckling är intrikat och låter sig inte förklaras av alltför enkla övergripande modeller, trots allt är biståndet bara en av många faktorer som påverkar ett lands utveckling.

En snabb blick över trenderna sedan 1960 ger förvisso en bild av att ökade biståndsnivåer till exempelvis Afrika inte sammanfaller med tillväxten.

Skärmavbild 2015-06-04 kl. 12.35.36

Jag tror dock man ska vara försiktig med att jämställa förhållandena under 60-, 70, och 80-talen med bistånd och utveckling idag. Det var framför allt under biståndets första år som biståndskurvor och tillväxtkurvor gick åt olika håll. Korrelationen har varit mycket starkare under 90 och 2000-talet.

Skärmavbild 2015-06-04 kl. 12.35.44Skärmavbild 2015-06-04 kl. 12.35.57

Detta har naturligtvis många förklaringar, dels är biståndet bättre idag, dels får man anta att det i högre grad än under kalla kriget kanaliseras till länder där man ser att det kan göra nytta, dels har situationen i Afrika under de senaste 20 åren förändrats fullständigt på väldigt många plan.

Detta bevisar inte på något sätt att biståndet ligger bakom den snabba utveckling sedan 2000. Men det motbevisar motargumentet – dvs att bistånd inte sammanfaller med utveckling. Några av de länder som utvecklas snabbast just nu, är också stora mottagare av internationellt bistånd.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Afrika har inte fått 23000 miljarder dollar i bistånd

Nils-Eric Sandberg, liberal debattör och gammal ledarskribent på Dagens Nyheter skrev igår en gäst-krönika på ledarsidan i Kristianstadbladet på temat bistånd. Tesen är att bistånd gör mer skada än nytta och att Afrika sedan 1960-talet fått 23000 miljarder dollar (och i dagens värde dubbelt så mycket) som belöning för sin dåliga politik.

Summan fick kanske en och annan att reagera och det borde kanske också sidans redaktör ha gjort. Den är nämligen på tok för stor. Med tanke på att biståndet var högre än någonsin förra året – 135 miljarder dollar till ALLA mottagare, syften och organisationer – borde summan vara en omöjlighet (tom 50 år av denna toppnivå skulle bara ge en tredjedel av vad artikeln påstår att Afrika fått.

Sanningen är att bistånd till Afrika bara varit 2,5 procent av den påstådda nivån, knappt $600 miljarder sedan 1960.

När jag väl började läsa insåg jag att jag hade några fler invändningar mot innehåller i artikeln.

staffan-blogg

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dödsfällor i Medierna i P1

Idag (11 april) kör medierna i P1 ett inslag om kvällstidningarnas förmåga att skrämma livet ur läsarna genom att klassa ALLT som potentiella dödsfällor. Inslaget grundas på en bloggpost jag skrev i fjol. 
Här är min bloggpost.
Här hittar ni Medierna i P1.

Posted in Uncategorized | Comments Off

Mohamed Nasheed döms till 13 års fängelse

Du har kanske sett hans desperata vädjan till andra länders regeringar att ta klimatfrågan på allvar. Eller så har du sett hans regerings PR-stunts som att hålla regeringsmöten under vattnet  för att rikta fokus på den stigande havsnivån som hotar att ödelägga hela landet. Eller så har du sett dokumentären om hur han efter åratal i exil återvände till Maldiverna, ledde demokratirörelsen och blev landets första demokratiskt valda president 2008.

Mindre troligt är att du följde den kupp i vilken han under pistolhot tvingades avgå som president och att stora delar av omvärlden accepterade kuppen som legitim och påstod att han avgått frivilligt.

Igår dömdes Mohamed Nasheed till 13 års fängelse i en kafka-liknande process. President Abdulla Yameen, halvbror till före detta president Gayoom som styrde öriket med hård hand i 30 år och som avsattes av Nasheed 2008, hävdar att domen inte på något sätt är politisk. 

Maldiverna är ett litet land med en befolkning på under 400.000 personer. Omvärldens reaktioner brukar inte bli av påtaglig magnitud. När president Yameen vann valet 2013, mot just Nasheed – efter en process som får Gore-vs-Bush-2000 att framstå som demokratisk  – var omvärldens reaktioner knappt märkbara. Chansen är stor att du inte ens hörde talas om det.

Men nu är det läge att protestera. Hittills har jag inte sett någon officiell svensk reaktion. Det är dags för ledare i EU och USA att visa att Maldiverna inte bara är bakgrunden på deras bröllopsfoton. 

Posted in Uncategorized | Comments Off

Elisabeth Höglund, tiggare och journalistik

Jag har tidigare haft anledning att kommentera den före detta journalisten och numer På-Spåret-vinnaren, Elisabeth Höglund och hennes förhållande till journalistisk integritet och fakta. På sin blogg kunde hon i torsdags ‘avslöja’ att tiggeriet verkligen är organiserat och tvingande och därför brottsligt.

Artikeln är inget journalistiskt storverk. Att den skulle vara skriven av en av Sveriges mest kända journalister går inte att gissa.

Så här tänker jag mig att den skulle betygsättas på A-kursen på random mediegymnasium.

höglund1

höglund2

Skärmavbild 2015-03-04 kl. 21.02.17

Posted in Uncategorized | 31 Comments

Hur mycket är 8,4 miljarder?

Nästa år kommer var femte biståndskrona stanna i Sverige för att betala flyktingmottagandet. Det betyder att 8,4 miljarder av det vi sätter av till ”bistånd” aldrig betalas ut eftersom vi valt att räkna flyktingmottagande som bistånd.

Hur mycket är 8,4 miljarder kronor? För att förstå omfattningen kan en jämförelse med andra kostnader vara till nytta.

 • Sveriges humanitära bistånd + hälsobiståndet + utbildningsbiståndet + bistånd till vatten och sanitet + bistånd för bättre handelspolitik = 8,4 miljarder.
 • Sveriges bistånd till de 25 största biståndsmottagarna* tillsammans = 8,4 miljarder.
 • Sveriges bistånd till alla länder utom de tre största (63 st) = 8,4 miljarder
 • Fem års genomsnittligt bistånd till Liberia (från alla givare) = 8,4 miljarder

Eller om man skulle vilja sätta ihop ett paket:

 • 2 miljoner malariabehandlingar á tre dagar,
 • 5 veckors specialmat för 20 miljoner undernärda barn,
 • 20 miljoner doser mässlingsvaccin,
 • 20 miljoner doser stelkrampsvaccin vid förlossning,
 • 20 miljoner doser poliovaccin,
 • 20 miljoner myggnät,
 • Rent vatten till 20 miljoner människor,
 • 50.000 vattenpumpar,
 • 100 miljoner vattenreningstabletter,
 • 30.000 skyddspaket mot ebola för familjer
 • 2 miljoner filtar

Summa: cirka 8,4 miljarder.

* De 25 största mottagarna är: Moçambique, Tanzania, Afghanistan, Kenya, Kongo, Palestina, Somalia, Zambia, Mali, Bangladesh, Syrien, Kambodja, Uganda, Bolivia, Colombia, Zimbabwe, Guatemala, Liberia, Irak, Bosnien-Hercegovina, Rwanda, Myanmar (Burma), Georgien, Etiopien, Burkina Faso.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Biståndet är lägre än 2006 – trots enprocentnivån

 

Sammanfattning: Eftersom biståndet följer vår BNI har det ökat kraftigt sedan 2006. Totalt har ökningen medfört 41 nya miljarder till biståndsbudgeten. Men allt större avräkningar, för bla. flyktingmottagande, har gjort att vi sedan 2006 minskat biståndsverksamheten med 2,5 miljarder.

År 2006 nådde Sverige 1 procent av BNI i bistånd. Det har vi hållit sedan dess vilket gjort att biståndet har ökat i takt med tillväxten.

Däremot har de allt större avräkningarna motverkat höjningen och som jag skrivit tidigare här på bloggen så har själva biståndsverksamheten i realiteten minskat. Årets budget spär kraftigt på den trenden.

1 procent av BNI 2006 betydde 32 miljarder kronor i bistånd. För nästa år är biståndet dock över 40 miljarder, en ökning med 8,4 miljarder. Men av den ökningen står avräkningarna för 8 miljarder eller 95 procent. Resterande del av ökningen står ökade administrativa kostnader på Sida för.

Kvar av de 8,4 miljarderna är ingenting. Bistånd till fattiga länder (bilateralt bistånd) har i själva verket minskat med 3 miljarder jämfört med 2006 och även om nästan 2 miljarder mer går via UD till FN, Världsbanken och andra multilaterala organisationer betyder det ändå att biståndet nästa år är 1,1 miljarder lägre (se blå stapel) än 2006.

Skärmavbild 2014-11-03 kl. 16.25.27

I rena siffror ser jämförelsen ut så här, summorna är justerade för inflation.

Skärmavbild 2014-11-03 kl. 16.28.30

De ökade avräkningarna har förklarats med de kraftigt ökade flyktingströmmarna i världen, eftersom Sverige valt att låta biståndet betala vårt flyktingmottagande.

Men trenden med allt större avräkningar som urholkat det verkliga biståndet i allt högre grad har pågått under hela tiden sedan 2006, även innan finanskris eller ökade flyktingströmmar.

Samma uträkning som ovan, fast för hela perioden sedan 2006 visar att 1 procent-nivån och den ökade tillväxten visserligen tillfört 41 nya miljarder jämfört med 2006 års nivå.

Men av dessa 41 miljarder är 31 miljarder avräkningar, nästan 3 miljarder är ökade kostnader för Sida och andra organisationer som genomför bistånd och 10 miljarder har gått till reformarbete i Östeuropa och inte räknats som biståndsverksamhet.

De summor som lämnat landet som bistånd genom Sida och UD har i själva verket minskat med 2,5 miljarder jämfört med 2006 års nivå. Detta trots att biståndsbudgeten ser ut att ha ökat med 41 miljarder.

Skärmavbild 2014-11-03 kl. 17.13.56

(klicka på bilden för förstoring)

Posted in Uncategorized | 1 Comment